Σε σεμινάριο για το Περιβάλλον στα Τρίκαλα ο Κώστας Σκρέκας

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Σεμινάριο με θέμα: «Περιβαλλοντική Ευθύνη και Αποκατάσταση της Περιβαλλοντικής Ζημιάς μέσω Χρηματοοικονομικών και άλλων Εργαλείων» διενεργείται στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE-19 GIE/GR/001127 PROmote Financial Instruments for Liability on Environment στα Τρίκαλα την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 και Ώρα 10:00 – 17:00 στο χώρο του Μουσείου Βασίλη Τσιτσάνη, Καρδίτσης 1, Τρίκαλα, 42100 (κτίριο παλιών φυλακών Τρικάλων)

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) πραγματοποιεί μια σειρά εξειδικευμένων Σεμιναρίων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, με θέμα την ενδυνάμωση της εφαρμογής της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη, όπως προσδιορίζεται στο ΠΔ 148/2009, ειδικότερα σε θέματα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας μέσω προώθησης ικανών χρηματοοικονομικών και άλλων εργαλείων.
Το έκτο κατά σειρά Σεμινάριο αφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και πραγματοποιείται στις 25 Νοεμβρίου στην πόλη των Τρικάλων, στο Μουσείο Βασίλη Τσιτσάνη, Καρδίτσης 1, Τρίκαλα, 42100 (κτίριο παλιών φυλακών) από ώρα 10:00 – 17:00

Απευθύνεται κατά κύριο λόγο στις αρμόδιες Υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα της Διοίκησης, σε τεχνικούς, επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς, αλλά και σε φορείς της οικονομίας και της αγοράς, στην πανεπιστημιακή κοινότητα, σε συλλογικότητες, σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και σε πολίτες. Το Σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας ενός σημαντικού προγράμματος «LIFE PROmote Financial Instruments for Liability on Environment- LIFE PROFILE», τις οποίες δράσεις ανέλαβε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ένας από τους Εταίρους του Προγράμματος, με φορέα υλοποίησης την Εθελοντική Οργάνωση ECOCITY, ως έχουσα ιδιαίτερη εμπειρία στο αντικείμενο του προγράμματος και σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Σας προσκαλούμε να το παρακολουθήσετε για τον εμπλουτισμό του γνωστικού σας πεδίου σε θέματα εφαρμογής της περιβαλλοντικής και όχι μόνο νομοθεσίας και να συμμετέχετε με ενεργό τρόπο στο διάλογο που θα αναπτυχθεί, μέσα από περιπτώσεις – παραδείγματα παραβατικότητας και σημαντικής περιβαλλοντικής ζημιάς, αλλά και περιπτώσεις περιβαλλοντικής ευθύνης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς.

Η θεματολογία του σεμιναρίου, είναι εστιασμένη στη βελτίωση των προβλέψεων χρηματοοικονομικής ασφάλειας και κάλυψης του περιβαλλοντικού κινδύνου για τις δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (ELD) και στην περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση της υφιστάμενης αγοράς, προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές κοινωνικοοικονομικές βελτιώσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τεχνικούς, οικονομικούς, συμβουλευτικούς και χρηματοπιστωτικούς τομείς παράλληλα με την αποτελεσματική εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων αποκατάστασης.

Το πρόγραμμα υποβλήθηκε από το ΥΠΕΝ/ Συντονιστικό Γραφείο Αποκατάστασης Περιβαλλοντικής Ζημιάς (συντονιστής δικαιούχος) στο πρόγραμμα LIFE Environmental Governance and Information. Συνδικαιούχοι σε αυτό είναι το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού- Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τα σεμινάρια αυτά θα επαναληφθούν και πάλι στις επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας προκειμένου να παρουσιαστούν τα τελικά παραδοτέα του προγράμματος που είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης και εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου, με βάση το οποίο θα παραχθούν ή θα αναπτυχθούν περαιτέρω τα αναγκαία μέσα χρηματοοικονομικής ασφάλειας με στόχο αφενός την αποτροπή πρόκλησης περιβαλλοντικών ζημιών και αφετέρου την υλοποίηση των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΚΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
ΤΡΙΚΑΛΑ, 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

AGENDA
09:30 – 10:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΦΕΣ

10:00 – 11:45 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ LIFE PROFILE
10:00–10:15 Σταυρούλα Πουλή, Προϊσταμένη ΣΥΓΑΠΕΖ/ ΥΠΕΝ, «Το LIFE PROFILE και η εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης»
10:15–10:30 Δρ. Παναγιώτης Ντζερεμές, ΕΜΠ «Η προσέγγιση του LIFE PROFILE στην αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου»
10:30–10:45 Δρ. Θεόδωρος Χατζηβασιλειάδης, Πάντειο Πανεπιστήμιο -ΙΑΠΑΔ «Μέθοδος αποτίμησης κόστους περιβαλλοντικής ζημιάς. Μία ενδεικτική περίπτωση»
10:45–11:00 Αν. Καθ. Αριστείδης Παρμακέλης, ΕΚΠΑ: «Βιοποικιλότητα και περιβαλλοντική ζημιά»
11:00–11:15 Κώστας Τσολακίδης, Πολιτικός-Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός MRICS, Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική «Διαθεσιμότητα μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας στην Ελλάδα»
11:15 – 11:30 Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ), Πρόεδρος Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & και Επαγγελματικών Ευθυνών ΕΑΕΕ, «Περιβαλλοντική Ευθύνη & Ασφαλιστική Αγορά»

11:30 – 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

12:00 – 13:00 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
12:00 – 12:15 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
12:15 – 12:30 Αθανασία Λαζάρου, Γεν. Δ/ντρια Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Life PROmote Financial Instruments for Liability on Environment»
12:30 – 12:45 Μαργαρίτα Καραβασίλη: Αρχιτέκτων d.p.l.g.-Πολεοδόμος MSc, τ. Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ΥΠΕΚΑ, Μέλος ΔΣ ECOCITY: «Ο ρυπαίνων πληρώνει και σύγχρονες προκλήσεις την εποχή της Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας και Ταξινομίας»
12:45 – 13:00 Δρ. Σοφία Χριστοφόρου, Προϊσταμένη Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, ΥΠΕΝ, «Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις: εργαλείο εντοπισμού περιπτώσεων περιβαλλοντικής ζημίας»
13:00 – 13:15 Σόνια Ελευθεριάδου Προϊσταμένη Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, ΥΠΕΝ, «Η Περιβαλλοντική Επιθεώρηση, εργαλείο διαπίστωσης περιβαλλοντικής ζημίας- Διασύνδεση περιβαλλοντικής ζημίας με το περιβαλλοντικό έγκλημα»

13:15 – 13:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚΣ

13:30 – 15:00 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΚΙΝΗΤΡΑ
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα, εκπροσώπων ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού, εκπροσώπων Διοίκησης, Βιομηχανίας, επιστημονικών, τεχνικών και επαγγελματικών Επιμελητηρίων, περιβαλλοντικών φορέων, κλπ.
Συντονισμός συζήτησης-rapporteur: Μαργαρίτα Καραβασίλη
Εισαγωγή – ερωτήσεις από τη συντονίστρια σε ομάδα/ες συμμετεχόντων. Αρχικές τοποθετήσεις πέντε λεπτά έκαστος. Ερωτήσεις από το κοινό / Δευτερολογία με τα βασικά σημεία – προτάσεις έως τρία λεπτά έκαστος.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛ: (όπου* «δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί»)
Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
Αθανασία Λαζάρου, Γεν. Δ/ντρια Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
Απόστολος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δήμαρχος Λαρίσης
Κωνσταντίνος Παππάς, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Εκπρόσωπος Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας*
Ξενοφών Σπηλιώτης, καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας, Τμ. Περιβάλλοντος, Παν. Θεσσαλίας,
Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, Αν. Καθηγητής Χρηματ. Λογιστικής και Ελεγκτικής, Παν. Θεσσαλίας
Γιαννακόπουλος Σωτήρης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λάρισας*
Γιαγιάκος Βασίλειος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Τρικάλων
Βασίλειος Μωραΐτης, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, Σύμβουλος
Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Λειτουργίας “ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Α.Ε.”
Μπίτης Αθανάσιος, Πρόεδρος ΤΕΕ Καρδίτσας
Σταυρούλα Τσιτσιφλή, Χημικός Μηχανικός, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής,Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας-ΤΕΕ/Τμημα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας
Παπαβασιλείου Ζωή, Πολιτικός Μηχανικός, ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, Γραφείο
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας ΣΒΣΕ*
Εκπρόσωποι περιβαλλοντικών ΜΚΟ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ