Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε Καλαμπάκα και Καστράκι για έργα Φυσικού Αερίου

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

«Εκτέλεση εργασιών δικτύου φυσικού αερίου σε οδούς πόλης Καλαμπάκας και
Καστρακίου του Δήμου Μετεώρων. Παράταση προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας οχημάτων.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999
«Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του
Ν.4313/2014.
Β) Την από 09/11/2022 αίτηση της εταιρείας EDIL HELLAS Α.Τ.ΕΒ.Ε.
Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/22/2345473 από 10/11/2022 εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες.
Δ) Την υπ’ αριθμ. 75/2022 από 27/09/2022 οίκοθεν Απόφαση.
Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των οικοδομικών εργασιών σε οδούς του Δήμου Μετεώρων:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο ΜΟΝΟ:
Α) Παρατείνουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω (Δ) σχετική
Απόφαση για το χρονικό διάστημα από Τρίτη 15/11/2022 έως και Παρασκευή 16/12/2022
κι ώρες 07:30 έως 15:30, σύμφωνα με τους όρους έκδοσης (Δ) σχετικής, με την επισήμανση πως με το πέρας των εργασιών εκάστης ημέρας, δηλαδή την 15:30΄ ώρα, θα πραγματοποιείται άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και θα δίνεται από την εταιρεία η οδός κανονικά σε κυκλοφορία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ