Ανοικτή επιστολή-διαμαρτυρία του Δικηγόρου Δημοσθένη Τσαγκρασούλη για τη σύμπτυξη τμημάτων στο Α΄ Γυμνάσιο Καλαμπάκας

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Του Δημοσθένη Τσαγκρασούλη, Δικηγόρου

 

ΠΡΟΣ

Την  αξιότιμη  κα  Διευθύντρια  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Νομού  Τρικάλων .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΣ :

1. Τον  Περιφερειακό  Διευθυντή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Θεσσαλίας  και

2. Τον  Διευθυντή  του  Α΄ Γυμνασίου  Καλαμπάκας .

 

Την  8η  Οκτωβρίου  2021  ενημερώθηκα  αδοκήτως  και  όλως  αιφνιδιαστικά , από  τον  Διευθυντή  του  1ου  Γυμνασίου  Καλαμπάκας , τόσο  εγώ  όσο  και  οι  υπόλοιποι  γονείς  των  παιδιών  που  φοιτούν  στην  Β΄  τάξη  του  1ου  Γυμνασίου  Καλαμπάκας  ότι  κατόπιν  « εντολής »  της  Υπουργού  Παιδείας  σκοπείται  και  διατάσσεται  η  σύμπτυξη  των  τμημάτων  της  ως  άνω  τάξης  από  3  σήμερον  σε  2 . Με  την  προωθούμενη  σύμπτυξη  λοιπόν  τα  δύο  τμήματα  μεγαλώνουν  υπερβολικά  και  θα  αποτελούνται  πλέον  το  ένα  από  27  παιδιά  και  το  έτερο  από  26  παιδιά .

Σχετικά  με  την  ως  άνω  εντολή  ή  διαταγή  ή  απόφαση  και  μάλιστα  εν  μέσω  της  σοβούσης  πανδημίας  λεκτέα  τα  ακόλουθα :

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ι . Όπως  πολύ  καλά  γνωρίζετε  ο  καθορισμός  του  αριθμού  των  μαθητών  ανά  τμήμα  στα  Γυμνάσια  ( και  στα  Λύκεια )  δεν  είναι  νέος  αλλά  αντίθετα  καθορίσθηκε  με  την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  129818/Γ2/16.9.2013  ( Φ.Ε.Κ. Β΄ 2451 )  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  των  άλλοτε  Υπουργού  Οικονομικών  Χρήστου  Σταϊκούρα  και  του  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  Κωνσταντίνου  Αρβανιτόπουλου .

Στην  προρρηθείσα  Κ.Υ.Α  προβλέπεται  αυτολεξεί  ότι : « Οι  μαθητές  σε  κάθε  τάξη  ή  τμήμα  τάξης  Γυμνασίων  και  Γενικών  Λυκείων  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνουν  τους  είκοσι  επτά  ( 27 ) . Τάξεις  με  μαθητές  περισσότερους  από  27  διαιρούνται  σε  τμήματα.

Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  με  απόφαση  του  οικείου  Διευθυντή  Δ/θμιας  Εκπαίδευσης  μπορεί  να  γίνει  προσαύξηση  κατά  10 % ……………………..Η  ισχύς της  παρούσης  αρχίζει  από  το  σχολικό  έτος  2013-2014 » .

ΙΙ . Δυνάμει  τώρα  της  με  αριθμό  ΔΙα/Γ.Π.οικ.55254/2021  ( Φ.Ε.Κ. Β΄4187/10.9.2021 ) Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  θέμα  τον  τρόπο  λειτουργίας  ( μεταξύ  άλλων )  των  εκπαιδευτικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  κατά  την  έναρξη  του  σχολικού  έτους  2021-2022  και  την  λήψη  μέτρων  για  την  αποφυγή  διάδοσης  κορωνοϊού  COVID-19  κατά  την  λειτουργία  των  ως  άνω  σχολικών  μονάδων  αποφασίσθηκε  η  εφαρμογή  σειράς  μέτρων  και  προφυλάξεων  με  σκοπό  την  ανάσχεση  της  εξάπλωσης  του  κορονωϊού  στις  σχολικές  μονάδες  όπως  λ.χ.  η  υποχρεωτική  χρήση  μάσκας  ( άρθρο 2 )  , ο  υποχρεωτικός  αυτοδιαγνωστικός  έλεγχος  για  τους  μαθητές  και  εργαστηριακός  διαγνωστικός  έλεγχος  για  τους  εκπαιδευτικούς                                              ( άρθρο 3 ) , ο  τρόπος  διεξαγωγής  εκπαιδευτικών  εκδρομών , μετακινήσεων                           μαθητών , μαθητικών  διαγωνισμών , σχολικών  εκδηλώσεων  και  τελετών  ( άρθρο 4 ) , ο  τρόπος  λειτουργίας  των  κυλικείων  ( άρθρο 6 ) .

Μάλιστα  το  φαιδρό  ( υπό  την  έννοια  της  σύγκρισής  του  και  της  αντιπαραβολής  του  με  την  ανωτέρω  υπό  Ι  απόφαση  περί  μεγέθυνσης  του  αριθμού  των  μαθητών ) είναι  ότι  στο  άρθρο  7  της  ίδιας  Κ.Υ.Α  προβλέπονται  επί  λέξει  τα  εξής :

 

Άρθρο 7

Γενικά μέτρα προστασίας

1.Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους της σχολικής μονάδας συστήνεται η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων, ήτοι μεταξύ μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, λοιπού προσωπικού και επισκεπτών/τριών.

2.Δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών/ τριών στον προαύλιο χώρο των σχολικών μονάδων πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των σχολικών αιθουσών. Σε περίπτωση που λόγω έκτακτων αναγκών κριθεί απαραίτητη η συγκέντρωση μαθητών/ τριών στο προαύλιο και σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνωστισμού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 2.

3.Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα σε σταθερές ομάδες μαθητών, προκειμένου να αποφευχθούν ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών ομάδων. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, τόσο το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων όσο και το πρόγραμμα εφημερίων δύναται να αναπροσαρμόζονται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού και την κοινοποίηση του στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

4.Προτείνεται η συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών, πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών από μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες.

5.Τα παιχνίδια με μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών επιτρέπονται, εφόσον πραγματοποιούνται ανά τμήμα, έπειτα από σχολαστική εφαρμογή των γενικών κανόνων καθαριότητας στα όργανα γυμναστικής και με την προϋπόθεση ότι κάθε τμήμα χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα συγκεκριμένες μπάλες. Προβλέπεται καθαρισμός των παιχνιδιών μετά από κάθε χρήση, ενώ δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια από το σπίτι.

6.Το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση. Σε περιπτώσεις χρήσης μουσικών οργάνων είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός μετά από κάθε χρήση.

7.Συστήνεται οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατόν, αποκλειστικά από συγκεκριμένο τμήμα μαθητών, ώστε να είναι μειωμένες οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού μεταξύ των τμημάτων. Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση αίθουσας από περισσότερα τμήματα, όπως η αίθουσα Πληροφορικής ή τα εργαστήρια, συστήνεται η μεσολάβηση αερισμού για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας και σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι μαθητές.

8.Προβλέπεται αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με τον κορωνοϊό COVID-19, για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

9.Με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας ή Προϊσταμένου/ης κάθε σχολικής μονάδας και της σχολικής επιτροπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, επιβάλλεται σχολαστικός καθαρισμός, καθώς και η παροχή αναλώσιμων υλικών (αντισηπτικά, μάσκες κ.λπ.), σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.

10.Τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.) γίνονται σε τμήματα και πραγματοποιούνται, κατά το δυνατόν, με αποφυγή της εναλλαγής αιθουσών. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνεται αερισμός και σχολαστικός καθαρισμός του κοινόχρηστου εξοπλισμού, των υλικών, των πάγκων εργασίας και των επιφανειών των εργαστηριακών χώρων, καθώς και να τηρούνται οι μέγιστες δυνατές αποστάσεις μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Από το πέρας των εργαστηριακών μαθημάτων έως την έναρξη του επόμενου εργαστηριακού μαθήματος, οι χώροι πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας, προκειμένου να υπάρξουν ο απαραίτητος αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση αυτών από το επόμενο τμήμα. Το ίδιο ισχύει κατ’ αναλογία για τα σχολικά εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.:

11.Σε κάθε σχολική μονάδα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ορίζεται κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ένας υπεύθυνος για την διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης COVID-19, με τον αναπληρωτή του. Ο υπεύθυνος εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης και, σε περίπτωση κρούσματος, ακολουθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ, ενημερώνει εγγράφως άμεσα τον ΕΟΔΥ, τα αρμόδια στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία με τη σειρά τους ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. Σε περίπτωση μη ορισμού ή κωλύματος χρέη υπεύθυνου διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων ασκεί ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής μονάδας.

12.Ειδικότερα για τη χρήση-διδασκαλία πνευστών οργάνων και τη λειτουργία χορωδιών, σε μουσικά σχολεία και μη, ισχύουν τα εξής επιπλέον μέτρα προστασίας:

α) Δύο (2) μέτρα απόσταση σε όλο τον περίγυρο κάθε μουσικού ή του εξεταζομένου μαθητή/τριας είτε αφορούν μικρά ή μεγάλα σύνολα (π.χ. ορχήστρες, χορωδίες, είτε ιδιαίτερο μάθημα) είτε τελική εξέταση μαθητών/ τριών, παρουσία ή όχι ακροατηρίου. Διευκρινίζεται ότι η απόσταση των δύο (2) μέτρων αφορά και τον/την δι- δάσκοντα/ουσα και το ακροατήριο.

β) Συχνός αερισμός κάθε δεκαπέντε (15) λεπτά, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) λεπτών, έστω και αν διακόπτεται το μάθημα ή η πρόβα συναυλίας με μικρό ή μεγάλο αριθμό οργάνων. Γενικά όμως είναι σκοπιμότερο η διεξαγωγή των μαθημάτων ή των συναυλιών να γίνεται σε ανοικτό χώρο, εάν και εφόσον είναι δυνατό.

γ) Για τα χάλκινα πνευστά, προκειμένου να παγιδεύεται και το αεροζόλ του ιού, προτείνεται η χρήση ειδικού υφάσματος τύπου «tightly woven silk» ή «transparent protective material» που καλύπτει την καμπάνα (bell). Για τον καθαρισμό των παραπάνω οργάνων απαιτείται δοχείο συλλογής ή ειδικό απορροφητικό χαρτί. Για τα ξύλινα πνευστά (π.χ. φλάουτο, όμποε, φαγκότο, φλογέρα) ισχύουν οι γενικές οδηγίες προφύλαξης. Επιπλέον επισημαίνεται ότι ο καθαρισμός των πνευστών οργάνων απαιτεί ειδική αίθουσα.

δ) Στα μαθήματα, όπως και στις συναυλίες και καθ’ όλη την διάρκεια αυτών είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας (χειρουργικές μάσκες ή μάσκες N95 χωρίς βαλβίδα ή μάσκες FFP2 χωρίς βαλβίδα) τόσο από τον/την μαθητή/ τρια όσο και από τον/την διδάσκοντα/ουσα, όχι τύπου προσωπίδας.

ε) Την προηγουμένη της επίσημης παράστασης, για τα πνευστά της ορχήστρας ή τον εξεταζομένο μαθητή/τρια στα όργανα αυτά, εφόσον υπάρχει ακροατήριο συστήνε- ται η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR Test).

στ) Σχετικά με τις χορωδίες, συστήνονται μάσκες τύπου Ν95 ή FFP2, τήρηση αποστάσεων τουλάχιστον δύο (2) μέτρων μεταξύ των χορωδών και χρησιμοποίηση μεγάλων χώρων (π.χ. αμφιθέατρα κ.λπ.). Τα ίδια ακριβώς μέτρα πρέπει να λαμβάνονται και στις πρόβες με διακοπή για αερισμό ανά δεκαπεντάλεπτο.

ζ) Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τους δασκάλους μουσικής και για τον/την Διευθυντή/ντρια της ορχήστρας, οι οποίοι πρέπει να φορούν μάσκες (όχι προσωπίδες).

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οιοσδήποτε  τις  έμπαινε  στον  κόπο  να  αναγνώσει  τις  ως  άνω  Κ.Υ.Α.  ιδιαίτατα  μάλιστα  σε  σύγκριση  και  αντιπαραβολή  μεταξύ  τους  και  μετά  την  ανάγνωση  αυτή περιέρχονταν  σε  πλήρη  σύγχυση  είμαι  σίγουρος  ότι  άπαντες  θα  συμφωνούσαμε ότι  κανείς  δεν  θα  μπορούσε  να  τον  κατηγορήσει .

Είναι  άδηλο  και  απορίας  άξιον  πως  συμβαδίζουν  η  ως  άνω  υπό  ΙΙ  Κ.Υ.Α . , η  οποία  δέχεται  και  συνομολογεί  ότι  η  τήρηση  αποστάσεων  συμβάλει  και  βοηθάει  στην  αποφυγή  της  διάδοσης  του  κορονωϊού  και  προβλέπει  μάλιστα  μία  σειρά                                                  ( πληθώρα )  μέτρων  για  την  τήρηση  αποστάσεων  και  την  αποφυγή  συνωστισμού  μεταξύ  των  μαθητών , με  την  εφαρμογή  της  ως  άνω , υπό  Ι ,                                    Κ.Υ.Α  η  οποία  στην  Β΄ Τάξη  του  1ου  Γυμνασίου  Καλαμπάκας  αναβιβάζει  τους  μαθητές  από  15  σήμερον  σε  26  ή  27 !!!

Η  εφαρμογή  της  ως  άνω  Κ.Υ.Α.  περί  σύμπτυξης  των  ως  άνω  τμημάτων  και  της  συνεπακόλουθης  αύξησης  του  αριθμού  των  μαθητών  σε  εκάστη  τάξη  και  χωρίς  να  έχω  καμία  διάθεση  να  είμαι  καταγγελτικός  ή  ειρωνικός  είναι  τουλάχιστον  άκαιρη  την  δεδομένη  χρονική  συγκυρία  και  λέγω  τούτο  διά  τον  απλούστατο  λόγο  ότι  άπαντες  θα  συμφωνήσουμε  ότι  η  απτή  πραγματικότητα  είναι  ότι  ότε  λήφθηκε  η  Κ.Υ.Α. , ήγουν  το  έτος  2013 , περί  καθορισμού  του  αριθμού  των  μαθητών  δεν  είχε ενσκήψει  η  « κατάρα »  του  κορονωϊού , ήτις  μετέβαλε  άρδην  όχι  μόνο  τον  τρόπο  λειτουργίας  των  σχολείων  αλλά  και  την  καθημερινότητα  ενός  εκάστου εξ  ημών .

Βέβαια  θα  μπορούσε  να  μου  απαντήσει  κάποιος  ότι « πρέπει »  να  εφαρμοσθεί  η  ως  άνω  Κ.Υ.Α.  και  μάλιστα  τώρα .

Σ΄ αυτόν  απαντώ  ότι  στο  άρθρο  50 ν. 4692 / 2020  ( Φ.Ε.Κ. Α΄ 111 / 2020 )                                       « Αναβάθμιση  του  σχολείου  και  άλλες  διατάξεις »  ρητώς  προβλέπεται  για  την  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  η  ίδρυση  επιπλέον  τμήματος  εφόσον  υπάρχει  στο  σχολείο  διαθέσιμη  αίθουσα , δυνατότητα  που  υπάρχει  στο  1ο  Γυμνάσιο  Καλαμπάκας .

Στο  σημείο  αυτό  δεν  μπαίνω  καν  στον  κόπο  να  ασχοληθώ  με  την  μαθησιακή  και  εκπαιδευτική  πτυχή  της  ως  άνω  απόφασης  περί  σύμπτυξης  των  τμημάτων  γιατί  τότε  θα  ανοίγαμε  μία  ατέρμονη  και  άνευ  σημασίας  ( στην  δεδομένη  χρονική  συγκυρία )  συζήτηση . Ευτυχώς  υπάρχουν  στο  διαδίκτυο  πολυάριθμα  άρθρα  για  τα  εκπαιδευτικά  οφέλη  της  μικρής  τάξης .  Το  μόνο  που  θέλω  να  τονίσω  αναφορικά  με  την  παράμετρο  αυτή  είναι  ότι  παραδοσιακά  τους  περισσότερους  μαθητές  στην  τάξη  σε  επίπεδο  lower  secondary  education  « έχουν  την  τιμή »  να  διαθέτουν  η  Κίνα , η  Ινδονησία  και  η  Κορέα  για  προφανείς  εκτός  από  πολιτικούς  αλλά  και  πληθυσμιακούς  λόγους , ενώ  ο  μέσος  όρος  των  μαθητών  παγκοσμίως  στην  συγκεκριμένη  εκπαιδευτική  βαθμίδα  είναι  21  μαθητές  και  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  χωρών  της  Ε.Κ. αποδέχεται  ως  όριο  λιγότερους  από  20  μαθητές .

Η  ίδια  η  αξιότιμη  κα  Υπουργός  Παιδείας  σε  ενημερωτικό  σημείωμα  που  δημοσιεύθηκε  στον  έντυπο  και  ηλεκτρονικό  τύπο  ( βλ.  ανάρτηση  στο  διαδίκτυο  από  24.8.2020 )  « ενημέρωσε »  ότι  στα  καθ΄ ημάς  ο  αριθμός  17  αποτελεί  τον  μέσο  όρο  του  αριθμού  των  μαθητών  ανά  τάξη !!!!  αποδεχόμενη  μάλιστα  ότι  ακόμη  κι  ο  αριθμός  αυτός  δεν  ( !! )  είναι  μικρός  συγκριτικά  με  αντίστοιχα  ευρωπαϊκά           υποδείγματα .

Η  Υφυπουργός  Παιδείας  κα  Ζέττα  Μακρή  τώρα  σε  συνέντευξη  τύπου  ( βλ. ανάρτηση  σε  διαδίκτυο )  και  απαντώντας  στο  αίτημα , ενόψει  της  πανδημίας , της  εκπαιδευτικής  κοινότητας  για  αραίωση  των  τμημάτων  απάντησε  τούτη  την  φορά  ότι  ο  μέσος  όρος  των  μαθητών  στην  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  είναι  19 ( !! )  αλλά  συμπλήρωσε  ότι  « ο  αριθμός  των  27  μαθητών  ανά  τάξη  δεν  ξεπερνιέται  πουθενά » .

Περιττό  να  τονίσω  ότι  στην  προκειμένη  περίπτωση  ο  όρος  « μέσος  όρος »  κρύβει  φυσικά  τον  συνυπολογισμό  σχολείων  απομακρυσμένων  περιοχών  με  ελάχιστο  μαθητικό  δυναμικό . Αυτό  όμως  αποκρύπτεται . Το  σίγουρο  είναι , και  προκύπτει  από  τις  ως  άνω  αναρτήσεις , ότι  ακόμη  και  η  ίδια  η  Ηγεσία  του  Υπουργείου  Παιδείας  παραδέχεται  και  θεωρεί  ότι  ο  αριθμός  17  ή  19  αποτελεί  το  ευρωπαϊκό  υπόδειγμα  και  ως  εκ  τούτου  θα  ήταν  μάλλον  το  μεν  ενοχλητική  το  δε  ανακόλουθη  η  παραδοχή  ότι  έχουμε  φτάσει  στο  σημείο , εν  μέσω  πανδημίας , να  υπάρχουν  τάξεις  με  27  μαθητές  ( ιδέτε  άρθρο  Διαλεκτής  Αγγελή  στο  διαδίκτυο  από  7.10.2021 ) .

Κοιτάξτε . Εγώ  δεν  είμαι  πολιτικός  ούτε  Υμείς  κα  Προϊσταμένη  αλλά  τουλάχιστον  έχω  το  περίεργο  αισθητήριο  να  αντιλαμβάνομαι  πότε  με  εμπαίζουν . Συμφωνούμε  νομίζω  ότι  ο  αριθμός  27  είναι  το  ανώτατο  όριο  που  θέτει  η  ως  άνω  Κ.Υ.Α. Το  ανώτατο  επαναλαμβάνω  και  πάλιν , στο  οποίο  θα  φτάσουμε  εν  μία  νυκτί  χωρίς  καμία  προετοιμασία  και  μάλιστα  εν  μέσω  πανδημίας , όταν  το  ίδιο  το  Υπουργείο  Παιδείας  δέχεται  ως  Ευρωπαϊκό  κεκτημένο  τον  αριθμό  17 .

Δυστυχώς  δεν  έχω  μαντικές  ικανότητες  ώστε  να  γνωρίζω  τον  λόγο  ή  την  αφορμή  για  την  απόφαση  περί  εφαρμογής  της  εν  λόγω  Κ.Υ.Α.  την  δεδομένη  ανεπίκαιρη  χρονική  συγκυρία . Κάποιος , ουχί  ο  υποφαινόμενος , θα  μπορούσε  να  κάμει  λόγο  για  θέματα  όπως  η  μείωση  εκπαιδευτικών , η  συμπλήρωση  ωρών  απ΄ αυτούς , η  μη  πρόσληψη  αναπληρωτών , η  εξώθηση  στον  εμβολιασμό  των  παιδιών  του  Γυμνασίου  και  Σας  γνωστοποιώ , προς  αποφυγή  παρεξηγήσεων , ότι  έχω  εμβολιαστεί . Αυτά  όμως  κα  Προϊσταμένη  είναι  δημοσιονομικά  και  οικονομικά  θέματα . Δεν  είναι  ούτε  υγειονομικά  ούτε  εκπαιδευτικά  όπως  θα  έπρεπε  να  είναι .

Καλό  θα  ήταν  λοιπόν  με  πλήρη  σεβασμό  στους  μαθητές  και  στους  γονείς  τους  να  μας  γνωστοποιούνται  όχι  μόνο  οι  « αποφάσεις »  αλλά  και  οι  πραγματικοί  λόγοι  των  αποφάσεων  ή  έστω  « κάποιοι »  λόγοι  των  αποφάσεων  που  δύνανται  να επηρεάσουν  το  μέλλον  των  παιδιών  μας  αλλά  και  ημών  των  ιδίων  και  όταν  λέω  το  μέλλον  εννοώ  την  υγεία  μας  και  αυτήν  ταύτην  την  επιβίωσή  μας , ώστε  να  μπορούμε  να  νιώθουμε  ότι  κάποιος , εν  έτει  2021 , λαμβάνει  σοβαρά  υπ΄ όψιν  τους  φόβους  και  τις  ανησυχίες  μας .

Διά  ταύτα

Σας  καλώ  με  πνεύμα  καλής  θέλησης  λαμβάνοντας  υπ’  όψιν  τα  ανωτέρω  και  σε  συνεργασία  και  συνεννόηση  με  τον  Διευθυντή  του  1ου  Γυμνασίου  Καλαμπάκας  λάβετε  μέριμνα  και  σταθείτε  αρωγός  ( καθώς  όπου  υπάρχει  θέληση  πάντα  υπάρχει  ένας  δρόμος )  στην  προσπάθειά  μας  για  μη  σύμπτυξη  της  Β΄ τάξης  του  1ου  Γυμνασίου  Καλαμπάκας  από 3  σε  2  τμήματα  δεδομένου  μάλιστα  ότι  αποδεδειγμένα  η  συγκεκριμένη  τάξη  δύναται  να  λειτουργήσει  όπως  ακριβώς  και  μέχρι  τώρα , δηλονότι  με  3  τμήματα .

Σας  παρακαλώ  να  μας  ενημερώσετε  για  οποιαδήποτε  απόφασή  Σας .     

Καλαμπάκα  12  Οκτωβρίου  2021

Ευσεβάστως 

 

Ο  Αιτών

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  Α.  ΤΣΑΓΚΡΑΣΟΥΛΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Τρικάλων  12  Καλαμπάκα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ