Το σχέδιο χάραξης για τη σιδηροδρομική γραμμή «Μουργκάνι – Δήμητρα» του σιδηροδρομικού άξονα «Καλαμπάκα-Κοζάνη»

Μέχρι την 30η Αυγούστου 2021 έχει τεθεί προς διαβούλευση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η «Μελέτη Χάραξης για τη Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Καλαμπάκας – Κοζάνης, Τμήμα Καλαμπάκα Δήμητρα (Α’ Φάση)»…

Το μελετώμενο σιδηροδρομικό έργο «Χάνι Μουργκάνι – Δήμητρα» υπάγεται στον ευρύτερο σιδηροδρομικό άξονα «Καλαμπάκα – Δήμητρα – Σιάτιστα – Κοζάνη / Καστοριά», ο οποίος με τη σειρά του εντάσσεται στην «Σιδηροδρομική Εγνατία». Η σκοπιμότητα υλοποίησης της υπό μελέτη σιδηροδρομικής γραμμής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την σκοπιμότητα υλοποίησης του συνόλου του έργου που αποτελεί βασικό έργο οδικής υποδομής για τη χώρα.

Το έργο εντάσσεται στο προγραμματισμό της ΟΣΕ Α.Ε. για τη κατασκευή του «Δυτικού Σιδηροδρομικού άξονα», ο οποίος θα αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

1. Ηγουμενίτσα – Ιωάννινα – Καλαμπάκα, το οποίο ολοκληρώνει τον οριζόντιο σιδηροδρομικό άξονα «Ηγουμενίτσα – Βόλος».

2. Ηγουμενίτσα – Ιωάννινα – Αντίρριο/Ρίο – Καλαμάτα, που συνιστά το κατακόρυφο σιδηροδρομικό Άξονα της δυτικής Ελλάδας.

3. Καλαμπάκα – Κοζάνη, που συνδέει τη Βόρεια με την κεντρική Ελλάδα, ολοκληρώνοντας το σιδηροδρομικό διευρωπαϊκό δίκτυο στο ελληνικό έδαφος.

Πρόκειται για νέα μονή σιδηροδρομική γραμμή κανονικού εύρους, μεγάλων ταχυτήτων (160 km/h ή και μεγαλύτερη όπου αυτό είναι εφικτό) με ηλεκτροκίνηση, προσεγγιστικού μήκους 34 km ως αρχή του έργου έχει καθοριστεί η Χ.Θ 1+580 που βρίσκεται ανατολικά του οικισμού Μουργκάνη και πέρας η Χ.Θ 34+920 που βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού Δήμητρα.

Το συνολικό μήκος του εξεταζόμενου τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής, ανέρχεται σε 34 km.

Ως αρχή του έργου έχει καθοριστεί η Χ.Θ 1+580 που βρίσκεται ανατολικά του οικισμού Μουργκάνη και πέρας η Χ.Θ 34+920 που βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού Δήμητρα και αποτελείται από τα εξής τμήματα:

• Τμήμα 1: Χ.Θ. 1+580 – 3+300 (παραλλαγή χάραξης για σύνδεση με σταθμό Μουργκάνι)

• Τμήμα 2: Χ.Θ. 3+300 – 6+000 (διατηρείται η χάραξη της εγκεκριμένης προμελέτης)

• Tμήμα 3: Χ.Θ. 6+000 – 14+800 (εναλλακτική όδευση 2)

• Tμήμα 3a: Χ.Θ. 14+800 – 15+700 (συναρμογή εναλλακτικής όδευσης 2 με παραλλαγή σήραγγας Τρικοκκιάς)

• Tμήμα 4: Χ.Θ. 15+700 – 22+200 (παραλλαγή σήραγγας Τρικοκκιάς)

• Tμήμα 5: Χ.Θ. 22+200 – 27+020 (από τέλος παραλλαγής σήραγγας Τρικοκκιάς ως αρχή παραλλαγής Σ.Σ. Δήμητρας)

• Tμήμα 6: Χ.Θ. 27+020 – 34+920 (παραλλαγή Σ.Σ. Δήμητρας – εναλλακτική θέση λύση 1)

Πρόκειται για μονή σιδηροδρομική γραμμή κανονικού εύρους, ηλεκτροκινούμενη, σηματοδοτούμενη και τηλεδιοικούμενη βάσει των κανόνων διαλειτουργικότητας (interoperability) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ελάχιστη ταχύτητα χάραξης θα είναι 160 km/h για συμβατικούς συρμούς εκτός από κάποια «δύσκολα» σημεία που μπορεί να έχει ελάχιστη ταχύτητα χάραξης 120 km/h για συμβατικούς συρμούς.

Σχετικά με τα επιμέρους τεχνικά έργα που προβλέπονται, είναι τα εξής:

Δύο (2) σταθμοί

• Σταθμός Ανοιγμάτων στη Χ.Θ 8+985-9+755, μήκους 770 m

• Σταθμός Δήμητρας στη Χ.Θ 30+060 – 31+120, μήκους 1060m

Οκτώ (8) σιδηροδρομικές γέφυρες

• Σιδ. Γέφυρα Ίωνα Ποταμού, στη Χ.Θ 6+800, μήκους 160m

• Σιδ. Γέφυρα Γεφύρωσης Ρέματος, στη Χ.Θ 7+210, μήκους 60m

• Σιδ. Γέφυρα, στη Χ.Θ 7+335, μήκους 25m

• Σιδ. Γέφυρα Γεφύρωσης Ρέματος, στη Χ.Θ 7+700, μήκους 80m

• Σιδ. Γέφυρα Γεφύρωσης Ρέματος, στη Χ.Θ 10+360, μήκους 120m

• Σιδ. Γέφυρα Γεφύρωσης Ρέματος, στη Χ.Θ 12+105, μήκους 130m

• Σιδ. Γέφυρα Σιούτσα Ποταμού, στη Χ.Θ 27+620 – 27+840, μήκους 220m

• Γέφυρα Αλιάκμονα Ποταμού, στη Χ.Θ 33+060 – 33+740, μήκους 680m

Δύο (2) σήραγγες

• Σιδηροδρομική Σήραγγα, στη Χ.Θ 12+240, μήκους 600m

• Σιδηροδρομική Σήραγγα Τρικοκκιάς, στη Χ.Θ 15+870 – 20.990, μήκους 5.120 m, και αποτελείται από δύο τμήματα:

– Χ.Θ. 15+870 – Χ.Θ. 19+800, η σήραγγα μήκους 3.930 m, κατασκευάζεται
με υπόγεια διάνοιξη

– Χ.Θ. 19+800 – Χ.Θ. 20+990, η σήραγγα μήκους 1.190m, κατασκευάζεται
με την μέθοδο της εκσκαφής και επανεπίχωσης (Cut and Cover).

Λόγω του μεγάλου μήκους της σιδηροδρομικής σήραγγας απαιτείται να σχεδιαστούν και σήραγγες διαφυγής για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών:

– Σήραγγα Διαφυγής SD1, μήκους 145,48m
– Σήραγγα Διαφυγής SD2 &SD3, μήκους 1.232,32 m

Τα οδικά έργα που προβλέπονται από την υπό μελέτη σιδηροδρομική γραμμή, αφορούν το παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο, της περιοχής διέλευσής της, για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της άμεσης και ευρύτερης περιοχής μελέτης.

Μέχρι στιγμής έχουν γνωμοδοτήσει θετικά οι παρακάτω φορείς που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο έργο:

• το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας

• ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων

• το Δασαρχείο Καλαμπάκας

• η Διεύθυνση Δασών Γρεβενών – Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

• η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

• η Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων – Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

γεωγραφική θέση του έργου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ