Κρούσμα κορωνοϊού στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Β’/16-10-2002)
Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων
των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των περ. στ΄ της παρ. 2 και περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου πρώτου, της
από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/25-02-2020).
3. Το με αριθμ. πρωτ. 120125/ΓΔ4/12-09-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, με θέμα:
«Διαβίβαση Πρωτοκόλλου Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών
λοίμωξης COVID-19».
4. Το άρθρο 43, παρ. 1 του ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α/15-09-2020) για την απόφαση
προσωρινής αναστολής λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων, δημόσιων και
ιδιωτικών και για τη διάρκεια αυτής.
5. Την υπ’ αριθμ. 173958/12-5-2021 Γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για αναστολή
λειτουργίας της Β΄ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας Τρικάλων, λόγω
επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
την αναστολή λειτουργίας της Β΄ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας Τρικάλων
με κωδικό 9450363, για 14 ημέρες, από 11-5-2021 έως και 24-5-2021 και την έναρξη της
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τρίκαλα, 12-05-2021
Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ