Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Τρικάλων ενημερώνει για το εξώδικο του ΞΕΕ για...

Η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Τρικάλων ενημερώνει για το εξώδικο του ΞΕΕ για τα συγγενικά δικαιώματα

-

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά την εμφάνιση νέου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων (ΟΣΔ), με την επωνυμία «ΔΙΑΣ», που αντιπροσωπεύει παραγωγούς κινηματογραφικών ταινιών και ο οποίος προστίθεται στον μακρύ κατάλογο των ΟΣΔ που διεκδικούν αμοιβές για τη χρήση τηλεόρασης στα δωμάτια των ξενοδοχείων, απέστειλε εξώδικη δήλωση-πρόσκληση προς τον ΟΠΙ (Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας), το «ΔΙΑΣ», καθώς και σε όλους τους οργανισμούς που εκπροσωπούν παραγωγούς οπτικοακουστικών έργων, δηλαδή «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ», «ΗΡΙΔΑΝΟΣ» και «ΕΡΜΕΙΑΣ».

Ο πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός με την εξώδικη δήλωση καλεί τον ΟΠΙ να διαμεσολαβήσει προς επίλυση του προβλήματος, δεδομένου ότι χορήγησε άδεια λειτουργίας σε 4 οργανισμούς παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, για την ίδια κατηγορία δικαιούχων κατά παράβαση του νόμου και του τεκμηρίου βιωσιμότητάς τους.

 

Το εξώδικο

Το εξώδικο του ΞΕΕ, έχε ως εξής:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Του ΝΠΔΔ “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ” (ΞΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Σταδίου αρ. 24, ΑΦΜ 090002296,ΔΟΥ Δ’ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του Αλέξανδρο Βασιλικό.

ΠΡΟΣ
1) Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ” (ΟΠΙ), που εδρεύει στην Αθήνα , οδός Μετσόβου 5 και εκπροσωπείται νόμιμα,
2) Τον Αστικό μη κερδοσκοπικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία
“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ” και τον διακριτικό τίτλο “ΔΙΑΣ Συν.Π.Ε”, που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Θεμιστοκλέους αρ.38 και εκπροσωπείται νόμιμα
3) Τον Αστικό μη κερδοσκοπικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία
“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ” και τον διακριτικό τίτλο “ΗΡΙΔΑΝΟΣ Συν.Π.Ε” ,που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Διδότου αρ.45 και εκπροσωπείται νόμιμα
4) Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ” ,που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βουλής αρ.16 και εκπροσωπείται νόμιμα και
5) Τον Αστικό μη κερδοσκοπικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία
“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚAIΩMATΩN ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ και τον διακριτικό τίτλο “ΕΡΜΕΙΑΣ” που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαρ.Τρικούπη αρ.5 και εκπροσωπείται νόμιμα
————————
Ο Αστικός μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Οργανισμός Συλλογικής διαχείρισης και προστασίας Συγγενικών δικαιωμάτων των παραγωγών οπτοκοακουστικών έργων ΣΥΝ.ΠΕ” με διακριτικό τίτλο ΔΙΑΣ είναι οργανισμός που αντιπροσωπεύει παραγωγούς εγχώριων οπτικοακουστικών έργων . Ουσιαστικώς αντιπροσωπεύει την παραγωγό εταιρεία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ., στο ρεπερτόριο της οποίας ανήκουν Ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες. Σημειώνεται ότι ο άνω οργανισμός δεν καλύπτει το σύνολο του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά το μικρότερο μέρος αυτού, αφού δεν περιλαμβάνονται έργα της FINOS FILM όπως και λοιπών παραγωγών που εκπροσωπούνται από τους παραγωγούς οπτικοακουστικών έργων ΕΡΜΕΙΑΣ και ΗΡΙΔΑΝΟΣ.

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι), έχει χορηγήσει άδεια λειτουργίας, σε τέσσερις (4) οργανισμούς που εκπροσωπούν παραγωγούς οπτικοακουστικών έργων:

Στον Οργανισμό ΕΡΜΕΙΑΣ, στον Οργανισμό ΔΙΑΣ, στον Οργανισμό ΗΡΙΔΑΝΟΣ και στον Οργανισμό ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ.

Ο Οργανισμός ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ., με αγωγές που ήγειρε προ δεκαετίας περίπου εναντίον Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ισχυριζόταν ότι τα μέλη του αποτελούσαν το σύνολο των εθνικής εμβέλειας ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών ALPHA, ANTENNA, ALTER , MACEDONIA TV, MEGA, STAR και ΣΚΑΙ, των οποίων τα οπτικοακουστικά έργα παραγωγής των ανωτέρω, “αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του συνολικού τηλεοπτικού προγράμματος που μεταδίδεται καθημερινά σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας ημερησίως το σχεδόν συνολικό τηλεοπτικό χρόνο”1, όπως επί λέξει ανέγραφε κατά πανομοιότυπο τρόπο στις εναντίον των Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αγωγές του.

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο στον ΟΠΙ (και ισχύον αμετάβλητα μέχρι σήμερα) αμοιβολόγιο του παραπάνω Οργανισμού, η καταβλητέα αμοιβή ανά δωμάτιο με συσκευή τηλεόρασης, καθοριζόταν και καθορίζεται ακόμα και σήμερα ετησίως ως εξής : για τα Ξενοδοχεία κατηγορίας Lux – 5 αστέρων σε 21 Ευρώ , για Ξενοδοχεία πρώτης κατηγορίας – 4 αστέρων σε 19 Ευρώ , για τα Ξενοδοχεία δεύτερης κατηγορίας και κάτω – 3 αστέρων και κάτω σε 17 Ευρώ.

Επίσης προβλέπει για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερο από 6 μήνες το χρόνο , έκπτωση 25% των προαναφερόμενων ποσών.

Επί των αγωγών του Οργανισμού ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ. κατά Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις που προσδιόριζαν την καταβλητέα αμοιβή στο ύψος των 12 ή 13 ευρώ ,ήτοι αισθητά μειωμένα σε σχέση με το δημοσιευμένο από τα ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ. αμοιβολόγιο των 21€. Όμως η διάταξη του άρθρου 65 παρ 2 του ν. 2121/1993 καθορίζει ως αποζημίωση (λόγω αδικοπραξίας, ήτοι προσβολής του συγγενικού δικαιώματος) το διπλάσιο της αμοιβής που προσδιόριζε το δικαστήριο, με αποτέλεσμα οι Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αντιδικούσαν, να αναγκάζονται να πληρώνουν περισσότερα χρήματα από το δημοσιευμένο αμοιβολόγιο.

Εξαιτίας της διαμορφωθείσας κατάστασης και ιδίως εξ αιτίας της εφαρμογής της διάταξης περί διπλασιασμού της αμοιβής κατά τα ανωτέρω, αρχικά η Ενωση Ξενοδόχων Θεσ/κης συνήψε το από 18/3/2014 “Μνημόνιο συμφωνίας” , που προέβλεπε αμοιβή για τα Ξενοδοχεία 5 αστέρων 11 € (από 21 του αμοιβολογίου), για Ξενοδοχεία 4 αστέρων 9,5€ (από 19€ του αμοιβολογίου) , για τα Ξενοδοχεία 3 αστέρων 8,90€ (από 17€ του αμοιβολογίου) για τα Ξενοδοχεία 2 αστέρων 7,80€ (από 17€ του αμοιβολογίου) και για τα Ξενοδοχεία 1 αστέρα 7,00€ (από 17€ του αμοιβολογίου).
Σταδιακά, οι Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υπό το βάρος του διπλασιασμού της αμοιβής , εξαναγκάστηκαν σε συμβιβασμό και σύναψη σύμβασης άδειας δημόσιας εκτέλεσης, στην βάση του άνω μνημονίου.
Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, παρότι είχε συνάψει μνημόνια συνεργασίας με δικαιούχους άλλων κατηγοριών (ΑΘΗΝΑ,ΑΕΠΙ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ,GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ) , θεώρησε την αξίωση καταβολής αμοιβής από τους παραγωγούς οπτικοακουστικών έργων μη νόμιμη, άλλως εξόχως υπερβολική και καταχρηστική, για τούτο και το ΞΕΕ αποφάσισε και δεν συνήψε μνημόνιο συνεργασίας.

Προ ολίγων μηνών, ο “Οργανισμός Συλλογικής διαχείρισης και προστασίας Συγγενικών δικαιωμάτων των παραγωγών οπτοκοακουστικών έργων ΣΥΝ.ΠΕ” με διακριτικό τίτλο ΔΙΑΣ, που αντιπροσωπεύει παραγωγούς εγχώριων οπτικοακουστικών έργων, με ρεπερτόριο ένα πολύ μικρό τμήμα του Ελληνικού κινηματογράφου, ξεκίνησε την άσκηση αγωγών εναντίον Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αξιώνοντας ετήσια αμοιβή ανά δωμάτιο Ξενοδοχείου με συσκευή τηλεόρασης με βάση το δημοσιευμένο αμοιβολόγιό του ως εξής: για κατηγορία LUX 15 ευρώ , για πρώτη κατηγορία 10 ευρώ και για δεύτερη κατηγορία 8 ευρώ.

Σημειώνουμε ότι αμοιβολόγιο έχει δημοσιεύσει και ο συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Συγγενικών Δικαιωμάτων των Παραγωγών Κινηματογραφικών Έργων ΣΥΝ.Π.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΜΕΙΑΣ», το οποίο προβλέπει ετήσια αποζημίωση ανά δωμάτιο Ξενοδοχείου με συσκευή τηλεόρασης ως εξής: 5 αστέρων 15€ , 4 αστέρων 10€ , 3 αστέρων και κάτω 8€.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι εκτός του Οργανισμού Συλλογικής διαχείρισης ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ, στον οποίο οι πλείστες Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καταβάλουν αμοιβή μετά την δήλωσή του ότι τα οπτικοακουστικά έργα παραγωγής των μελών του “αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του συνολικού τηλεοπτικού προγράμματος που μεταδίδεται καθημερινά σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας ημερησίως το σχεδόν συνολικό τηλεοπτικό χρόνο”, οι οργανισμοί ΔΙΑΣ και ΕΡΜΕΙΑΣ αξιώνουν ο κάθε ένας από αυτούς αμοιβή, μεγαλύτερη από αυτήν που καταβάλλονται στα ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ, που ισχυρίζονται ότι με τις παραγωγές των μελών του καλύπτεται ημερησίως ο σχεδόν συνολικός τηλεοπτικός χρόνος.

Προς διευθέτηση των αξιώσεων όλων των παραπάνω οργανισμών, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος ζήτησε κατ αρχάς, συνάντηση με τους εκπροσώπους και τους νομικούς συμβούλους του Οργανισμού Συλλογικής διαχείρισης ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ.

Στην συνάντηση αυτή, ο εκπρόσωπος του Οργανισμού και οι νομικοί τους σύμβουλοι, παρέδωσαν πίνακες που συντάχθηκαν από τα μέλη του Οργανισμού ALPHA, ANT1, MAKEDONIA TV, ΣΚΑΙ,STAR και MEGA με βάση τα προγράμματα των άνω τηλεοπτικών σταθμών, από τους οποίους προκύπτει ότι οι παραγωγές των μελών του άνω οργανισμού ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ αποτελούν κατά μέσο όρο την τετραετία 2015-2018, το 97,2% του συνολικά μεταδιδόμενου Ελληνικού Προγράμματος και το υπόλοιπο 2,8% περιλαμβάνει όλες τις ελληνικές ταινίες που μεταδόθηκαν τα έτη 2015 έως 2018, οι παραγωγοί των οποίων είναι μέλη των Οργανισμών ΔΙΑΣ,ΗΡΙΔΑΝΟΣ, ΕΡΜΕΙΑΣ, αλλά και άλλων παραγωγών που μπορεί να μην ανήκουν σε κανέναν από τους παραπάνω τρεις οργανισμούς παραγωγών Ελληνικών ταινιών. Δηλαδή οι Οργανισμοί ΔΙΑΣ,ΗΡΙΔΑΝΟΣ, ΕΡΜΕΙΑΣ, αλλά και όλοι οι παραγωγοί Ελληνικών ταινιών , αντιπροσωπεύουν το 2,8% του συνολικά μεταδιδομενου ελληνικού προγράμματος. Μάλιστα κατ’ εκτίμηση του οργανισμού ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ, η συμμετοχή του ρεπερτορίου του οργανισμού ΔΙΑΣ στην διάρθρωση του Ελληνικού προγράμματος, εκτιμάται μεταξύ του 1/3 και 1/4 των συνολικά μεταδοθεισών ελληνικών ταινιών, ήτοι εκτιμάται μεταξύ 0,78% έως 1,03%. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένα Ξενοδοχείο τεσσάρων (4) αστέρων που καταβάλει στον Οργανισμό ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ 9,5€ ετησίως, θα έπρεπε να καταβάλει στον οργανισμό ΔΙΑΣ στην καλύτερη περίπτωση σύμφωνα με τα παραπάνω, το 1% του ποσού αυτού, ήτοι εννέα λεπτά (0,09€) . Αντ’ αυτού, ο οργανισμός ΔΙΑΣ ζητά 15€ ,ήτοι 170 φορές περισσότερα χρήματα !

Βασική ευθύνη για τον κατακερματισμό της ίδιας κατηγορίας δικαιούχων , εν προκειμένω των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, είναι ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ο οποίος ενέκρινε τις άδειες λειτουργίας τεσσάρων οργανισμών για την ίδια κατηγορία δικαιούχων, κατά προφανέστατη παράβαση του νόμου και του τεκμηρίου βιωσιμότητας, για προφανείς στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ λόγους.

Ανεξαρτήτως πάντως των συνθηκών υπό τις οποίες ο ΟΠΙ χορήγησε άδεια λειτουργείας σε τέσσερις οργανισμούς παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, συντρέχει, ιδίως σήμερα λόγω του μεγάλου πληθυσμού των συμμετεχόντων στην αγορά της παρουσίασης και διάθεσης στο κοινό πνευματικού περιεχομένου, της πολλαπλότητας τρόπων και τεχνολογιών χρήσης πνευματικών έργων υματικού περιεχομένου, της πολλαπλότητας τρόπων και τεχνολογιών χρήσης πνευματικών έργων και της οικονομικής συρρίκνωσης που βιώνει η χώρα μας, λόγος καθορισμού των μεριδίων αγοράς εκάστου Οργανισμού, υπό την αιγίδα του ΟΠΙ, ώστε να υπάρξει βεβαιότητα δικαίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, αντιλαμβανόμενο και σεβόμενο τον θεσμικό του ρόλο που είναι η προστασία της Ξενοδοχίας, προς επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί από την καταχρηστική δράση του οργανισμού ΔΙΑΣ, καλεί τον ΟΠΙ να διαμεσολαβήσει προς επίλυση του προβλήματος και να ορίσει ημέρα και ώρα ώστε ενώπιόν του να εξευρεθεί λύση στο παραπάνω πρόβλημα.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε εκείνους προς τους οποίους απευθύνεται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στο επιδοτήριό του».

Η Ένωση Ξενοδόχων ν.Τρικαλων με έδρα τα Μετέωρα βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τη Διοίκηση του ΞΕΝΟΔΟΧEΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗTΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ για να είναι ενήμερη για τις κεντρικές αποφάσεις, και να προβεί με την σειρά της στη σωστή ενημέρωση των μελών της.

Ο Πρόεδρος
ΦΑΜΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

 

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ιατρείο στην Καλαμπάκα και στην Κηφισιά από τον Ψυχίατρο Χρίστο Χ. Λιάπη

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

Άννα Γίδα – Παιδίατρος – Καλαμπάκα

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Αναστασία Πινιάρα – Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...