Άρχισε η υποβολή αιτημάτων για τον Α’ Κύκλο Κινητικότητας του 2019

Με εγκύκλιο που εξέδωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, έγινε η έναρξη του Α’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019.

Στην εγκύκλιο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες, ενώ μέχρι τις 10 Απριλίου 2019 ζητείται από τους εποπτευόμενους φορείς να υποβάλλουν συνολικά τα αιτήματά τους.

Στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

Οι αρμόδιοι φορείς καταχωρίζουν και υποβάλλουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Κινητικότητας τα αιτήματα για κάλυψη αναγκών στους φορείς που εποπτεύουν.

 

Βασικές οδηγίες

Ι. Ορισμός ρόλου «Υποβολή Αιτημάτων Πλήρωσης Θέσεων» Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει:

«Το πρόγραμμα κινητικότητας διενεργείται σε τρεις κύκλους κατ’ έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση. Το τελευταίο δεκαπενθήμερο κάθε έτους οι Υπουργοί για τις υπηρεσίες των Υπουργείων των οποίων προΐστανται και για τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων.

Τα αιτήματα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο/ειδικότητα. Το αίτημα για κάθε θέση περιλαμβάνει το περίγραμμα της θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση. Ειδικότερα τα αιτήματα για απόσπαση οφείλουν να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά το σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης».

Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει να αποδοθεί ο ρόλος «Υποβολή αιτημάτων πλήρωσης θέσεων», ο οποίος είναι απαραίτητος για την υποβολή αιτημάτων πλήρωσης θέσεων για το φορέα και τους εποπτευόμενους φορείς του. Ο ως άνω ρόλος αποδίδεται αποκλειστικά σε Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Ανεξάρτητες Αρχές.

Η ανάθεση του ρόλου «Υποβολή αιτημάτων πλήρωσης θέσεων» γίνεται από τους Διευθυντές Προσωπικού (χρήστες στην εφαρμογή με τον ρόλο «Διευθυντής Διεύθυνσης Προσωπικού») των προαναφερθέντων φορέων. Ο κάθε Διευθυντής Προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Ανεξάρτητων Αρχών και της κεντρικής υπηρεσίας των Υπουργείων θα πρέπει να αποδώσει τον ρόλο σε έναν (αποκλειστικά) υπάλληλο του φορέα. Η απόδοση του ρόλου «Υποβολή αιτημάτων πλήρωσης θέσεων» υλοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Είσοδος στην εφαρμογή (https://hr.apografi.gov.gr) του χρήστη με τον ρόλο «Διευθυντής Διεύθυνσης Προσωπικού».

2. Επιλογή της μικρο-εφαρμογής «Διαχείριση Προσωπικού».

3. Εντοπισμός του υπαλλήλου στον οποίο θα πρέπει να αποδοθεί ο ρόλος και επιλογή του συνδέσμου «Ρόλοι» στην εγγραφή του υπαλλήλου.

4. Στην οθόνη που μεταφέρεται ο χρήστης («Ρόλοι Υπαλλήλου»), και στην ενότητα «Προσθήκη νέου ρόλου», επιλέγει τον ρόλο «Υποβολή αιτημάτων πλήρωσης θέσεων» από τη σχετική λίστα, και πατά το κουμπί «Προσθήκη».

II. Αποστολή αιτημάτων φορέων για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή αναγκών με απόσπαση

Μετά την αρχικοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την Κινητικότητα, δηλαδή την εισαγωγή του οργανογράμματος, των θέσεων και των ειδικών περιγραμμάτων, τα στάδια του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

1. Υποβολή αιτημάτων πλήρωσης θέσεων/κάλυψης αναγκών
2. Αξιολόγηση αιτημάτων από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας
3. Ανακοίνωση των προς κάλυψη θέσεων και αναγκών
4. Υποβολή αιτήσεων μετακίνησης από τους ενδιαφερόμενους
5. Έλεγχος προϋποθέσεων μετακίνησης από τους φορείς προέλευσης
6. Αξιολόγηση αιτήσεων από τα τριμελή όργανα των φορέων υποδοχής
7. Οριστικοποίηση / υλοποίηση μετακίνησης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ