Το 1925 και το ΚΚΕ

«Εκ πίστεως ζήσεται»

Απινιδωτές στα σχολεία