Αναγγελία έναρξης λειτουργίας του Ιδιωτικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου ΙΑΝΩ στην Καλαμπάκα

Το Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο «Ιανώ» Καλαμπάκας λειτουργεί επί της οδού Γεωργίου Κονδύλη 19 .

Στο Διαγνωστικό Εργαστήριο εκτελούνται οι παρακάτω εξετάσεις:
– Υπέρηχοι
– Triplex αγγείων
– Ψηφιακή Μαστογραφία
– Μέτρηση οστικής πυκνότητας
– Ψηφιακή Ακτινογραφία

Τηλ.: 24320 78580