Ορίστηκε η επιτροπή για τον διαγωνισμό του έργου της ηλεκτροκίνησης της γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Διεύθυνσης Συμβάσεων και Προμηθειών της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ETCS L1 ΤΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ Σ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Δ.2514), αποτελούμενη από τους :

α. κ. Εμμανουήλ Γεωργιλάκη, ως Πρόεδρο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Διεύθυνσης Έργων
β. κ. Βασίλειο Θεοδώρου, ως μέλος, Πολιτικό Μηχανικό της Διεύθυνσης Έργων
γ. κ. Νικόλαο Βακάση, ως μέλος, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Διεύθυνσης Έργων
δ. κ. Δρόσο Μπουρνιά, ως μέλος, Τοπογράφο Μηχανικό της Διεύθυνσης
Συμβάσεων και Προμηθειών
ε. κ. Δημήτριο Λαλουδάκη, εκπρόσωπο της εργοληπτικής οργάνωσης Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.
στ. κ. Θεόδωρο Αλέκο, εκπρόσωπο της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας, ως μέλος
ζ. κ. Θεόδωρο Παπαφιλίππου εκπρόσωπο του ΤΕΕ, ως μέλος

με αναπληρωτή του Προέδρου τον κ. Γεώργιο Κατάκο και με αναπληρωτές των υπό στοιχεία β, γ και δ μελών, τον κ. Βασίλειο Παππά, τον κ. Νικόλαο Δένη και την κα Μαρία Μπετιχαβά και με αναπληρωτές των υπό στοιχεία ε, στ, ζ αντίστοιχα μελών, τους:

1. κ. Ξενοφώντα Καρκαντζό , εκπρόσωπο της εργοληπτικής οργάνωσης Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.,
2. κ. Σπυρίδωνα Εκίζογλου, εκπρόσωπο της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας,
3. κ. Αξιώτη-Νικόλαο Ταταρόπουλο, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού κ. Εμμανουήλ Γεωργιλάκης καθώς και το μέλος κ Δρόσος Μπουρνιάς πρέπει να είναι κάτοχοι της ηλεκτρονικής υπογραφής για την διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Την 15/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης Α.Δ.2514) και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα.

Η ως άνω Επιτροπή Διαγωνισμού θα συνέλθει, με ευθύνη του Προέδρου της, την 21/10/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα Γραφεία της Διεύθυνσης Συμβάσεων και Προμηθειών της ΕΡΓΟΣΕ. Α.Ε., στην Αθήνα, οδός Καρόλου 27, Γραφείο 221 (2ος όροφος), προκειμένου να προβεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών των συμμετεχόντων, μέσω ειδικών κωδικών που θα αποδοθούν στον Πρόεδρο και σε ένα εκ των μελών της Επιτροπής (κ. Δρόσο Μπουρνιά) σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που θα αποστείλει στο ΕΣΗΔΗΣ από το Τμήμα Διαγωνισμών Έργων της Διεύθυνσης Συμβάσεων και Προμηθειών, συμφώνως προς την παρ. 2.7 του άρθρου 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3821 / 31- 10-2017).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ