Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας

Μία ώρα και 10 λεπτά διήρκησε η αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας, στην οποία δεν έλειψαν και κάποιες αντεγκλήσεις μεταξύ της Αντιπολίτευσης και της Πλειοψηφίας για διάφορα θέματα.

Αρχικά ο Δήμαρχος Χρήστος Ν. Σινάνης ενημέρωσε το Σώμα ότι σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την αντικατάσταση και επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην Καλαμπάκα.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Δημήτρης Κόττης, ο οποίος ζήτησε να κάνει τις δέουσες ενέργειες ο Δήμος μας, για να χαρακτηριστούν επιλέξιμες κάποιες εκτάσεις βοσκοτόπων.

Ακολούθησε μία καταγγελία –προσωπικού χαρακτήρα- από τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο Αντώνη Τούλα, ο οποίος ανέφερε ότι ο Δήμαρχος δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και την αποζημίωση υλικών ζημιών που φέρεται ότι προκάλεσε με δημοτικό αυτοκίνητο σε παρκαρισμένο δίτροχο στη Διάβα. Ο κ. Δήμαρχος αρκέστηκε να σημειώσει ότι το θέμα το έχει αναλάβει η ασφαλιστική εταιρεία.

Με αφορμή κάποια θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Βάιος Ζιάκας και ο Δημήτρης Λύπας καυτηρίασαν τη στάση της δημοτικής Αρχής, αναφορικά με το «προλαμβάνειν», που αφορά στον καθαρισμό των δασών (αναφέρθηκε η πυρκαγιά της Βασιλικής ως αφορμή) και στον καθαρισμό των ρεμάτων (αναφέρθηκε η περίπτωση ρέματος της Θεόπετρας).

 

 

Εκτός ημερησίας

Τα θέματα που συζητήθηκαν εκτός ημερησίας διατάξεως ήταν τα εξής:

1) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την κατασκευή χαμηλού τοιχίου στην Τ.Κ. Κλεινού, προϋπ. 2.000 € (εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία)

2) Ανακατασκευή στέγης παλαιού Μύλου στην Τ.Κ. Κρανιάς, προϋπ. 7.200 € (εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία).

3) Αίτηση Κων/νου Γκέκα για τοποθέτηση κεραίας ίντερνετ (εγκρίθηκε ομόφωνα)

4) Δημοπράτηση υλοτομίας ατομικών αναγκών στην Οξύνεια (43 €/ τόνο) (εγκρίθηκε ομόφωνα).

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

-Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για χρηματικά ποσά που περίσσεψαν από διάφορους κωδικούς (εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία)

-Έγκριση της υπ.αριθμ. 12/2017 μελέτης «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια ανταλλακτικών για το οικονομικό έτος 2017-2018. Είναι πλέον υποχρεωτική λόγω μνημονίου (εγκρίθηκε ομόφωνα)

-Κατάταξη δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός Διοικητικών Ορίων του Δήμου Καλαμπάκας. (εγκρίθηκε ομόφωνα)

-Παράταση εργασιών του έργου Αισθητική αναβάθμιση οικισμών Δ. Καλαμπάκας μέχρι 30/12/2017. (εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία)

-Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Κρανέας Ασπροποτάμου (Παραχώρηση αίθουσας δημοτικού Σχολείου) (εγκρίθηκε ομόφωνα)

-Ορισμός μελών Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας (καμία αλλαγή)

-Ορισμός μελών Δ.Σ. της B/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας. Μπαίνουν οι κ.κ. Πασχάλης και Σταυράκης στη θέση των συνταξιοδοτηθέντων κ.κ. Αλμπάνη και Μπαλάνη (εγκρίθηκε ομόφωνα).

-Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού (εγκρίθηκε ομόφωνα).

-Αίτηση Σταύρου Τζίκα (κατασκευή τοίχου αντιστήριξης με ίδια έξοδα) (εγκρίθηκε ομόφωνα)

-Ένταξη του Δήμου Καλαμπάκας στο Δίκτυο Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων (κατά πλειοψηφία)

-Ανακοίνωση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με κωδικό θέσης «3097 – ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑ» για Σταθμό Κινητής Τηλεφωνίας (εγκρίθηκε ομόφωνα).

 

 

-Αιτήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων και Τοπικών Συμβουλίων (προμήθεια ξυλοκατασκευών). (εγκρίθηκε ομόφωνα)

-Αποδοχή ποσού 71.880 € και κατανομή του για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων (εγκρίθηκε ομόφωνα)

-Αίτηση Κατσιαμάνη Θεόπης για την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων που αφορούν την βιβλιοθήκη (εγκρίθηκε ομόφωνα).

-Αίτηση Δημητρίου Αδάμου για διαγραφή τελών Τ.Κ. Κλεινού (εγκρίθηκε ομόφωνα)

-Αίτηση Γεωργίου & Στέφανου Παπαγεωργόπουλου (εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στον οικισμό Θεοτόκου της Τ.Κ. Αχλαδέας) (εγκρίθηκε ομόφωνα).

-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση Αρδευτικού δικτύου στο Δ.Δ. Κλεινού του Δήμου Κλεινοβού» μέχρι 15/11/2017.

-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μητροπόλεως» (κατά πλειοψηφία)

-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κέντρο πολλαπλών χρήσεων Δήμου Χασίων (κατασκευή στέγης) (εγκρίθηκε ομόφωνα).

-Αίτηση Μορφωτικού Ευεργετικού Συλλόγου Καστανιάς «Ο ΣΤΙΝΟΣ» για οικονομική ενίσχυση για τη Γιορτή Κάστανου (500 €).

-Ανάθεση στο ΕΜΠ Ερευνητικού Προγράμματος εκτίμησης του πλημμυρικού κινδύνου για τον Δήμο μας σε συνεργασία με τους υπόλοιπους τρεις Δήμους του Νομού μας, κατόπιν πρωτοβουλίας του Δήμου Τρικκαίων (κατά πλειοψηφία).

 

 

-Έγκριση δαπανών που θα πραγματοποιηθούν για τις εκδηλώσεις του Δήμου (για τις επετείους της 28ης Οκτωβρίου και της πυρπόλησης της πόλης της Καλαμπάκας, που θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου) (εγκρίθηκε ομόφωνα).

-Γνωμοδότηση για έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα (εγκρίθηκε ομόφωνα).

-Μεταφορά αποθεματικών των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Δήμος Καλαμπάκας δεν διαθέτει αποθεματικά, ενώ συντάσσεται και με την απόφαση της ΚΕΔΕ που έχει τοποθετηθεί αρνητικά στην πρόταση της Κυβέρνησης για τη μεταφορά των αποθεματικών. (κατά πλειοψηφία).

-Αποδοχή πίστωσης 4.000,00€ για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (εγκρίθηκε ομόφωνα).

-Έγκριση δαπάνης για την Τρίτη ηλικία (ΚΑΠΗ) (εγκρίθηκε ομόφωνα).

-Μετονομασία του οικισμού «Πλατανίστου» σε οικισμό «Κουτσούφλιανης». Πρόκειται για τη δεύτερη επικαιροποίηση παλαιάς απόφασης του πρώην Δήμου Μαλακασίου (1999) (εγκρίθηκε ομόφωνα).

 

Αναβλήθηκε η συζήτηση των εξής θεμάτων:

-Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στη Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Καλαμπάκας

-Αίτηση Ιωάννη Μιγδάνη & λοιπών (Τροποποίηση σχεδίου Ο.Τ. 73 στην Τ.Κ. Καστρακίου)

Ο επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης, Δημήτρης Σακελλαρίου, απουσίαζε, καθώς συμμετείχε σε αποστολή της ΚΕΔΕ στη Ρωσία.

 

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Ακόμη μια συμπεριφορά του δημάρχου απέναντι σε πολίτη, του τράκαρε το μηχανάκι εδώ και ένα χρόνο και ακόμα τον πληρώνει. «Μαγκιά» του, αφού βρίσκει τους αντιπάλους του… παιδική χαρά. Πέρα από την πλάκα, τις δικαιολογίες και πέρα από ότι ορισμένοι προσπαθούν να υποβαθμίσουν το γεγονός, για να έρθουμε λοιπόν στα σοβαρά, μήπως μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει με ποιο δικαίωμα ο κάθε δήμαρχος χρησιμοποιεί τα οχήματα του δήμου για περιοδείες στα ταβερνεία της περιοχής. Πότε ο δήμος θα σταματήσει να αποτελεί φέουδο του εκάστοτε δημάρχου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here