Τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου εκτός από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας θα συνεδριάσουν και οι Επιτροπές του Δήμου ως εξής:

Στις 19.00΄ η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμπάκας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.-Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού άγονου διαγωνισμού εκμίσθωσης υλοτομίας ατομικών αναγκών δάσους Τ.Κ. Οξύνειας
2.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 532/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου (υπόθεση Γεωργίου Μαγγούφη)
3.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Νταμπαλή Θωμά
4.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Δημάρχου (ποινικό)
5.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Δημάρχου (ποινικό)
6.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Κνισοβίτη Αχιλλέα κ.λ.π.
7.-Παραίτηση από ένδικα μέσα κατά διαταγής πληρωμής- υπόθεση Βασιλείου Χρυσούλας
8.-Αποδέσμευση πιστώσεων
9.-Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
10.-Δέσμευση πιστώσεων.

 

Στις 19.15΄ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμπάκας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1.-Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στη Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Καλαμπάκας
2.-Ανακοίνωση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με κωδικό θέσης «3097 – ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑ»
3.-Αίτηση Ιωάννη Μιγδάνη & λοιπών (Τροποποίηση σχεδίου Ο.Τ. 73 στην Τ.Κ. Καστρακίου).

 

Στις 20.30΄ ξανά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμπάκας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης 6.997,32 τ.μ. στην θέση «Μπούλκαρης» οικισμού Θεοτόκου της Τ.Κ. Αχλαδέας του Δήμου Καλαμπάκας
2.-ΦΟΠ (Οικισμός Ψήλωμα)
3.-ΦΟΠ (Δ.Κ. Καλαμπάκας «Παιδική χαρά»)
4.-Δέσμευση πιστώσεων.
5.-Έγκριση όρων διακήρυξης «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια ανταλλακτικών για το οικονομικό έτος 2017-2018», συγκρότηση επιτροπών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here