Οι υποψήφιοι Βουλευτές Τρικάλων, όπως ανακηρύχθηκαν από το Πρωτοδικείο

-

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (εκούσια δικαιοδοσία) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Αλέξανδρο Οικονόμου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ανδρέα Ζιούνα, Πρωτοδίκη-Εισηγητή και Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη και από τη Γραμματέα Ευαγγελή Γάτσια.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημοσίως και εκτάκτως στο ακροατήριο του καταστήματος αυτού στις 07.09.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ για να ανακηρύξει τους υποψηφίους βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας του Νομού Τρικάλων που έχουν προταθεί για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι προτάσεις υποψηφιότητας που έχουν υποβληθεί στην εκλογική περιφέρεια του Νομού Τρικάλων, για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 όλων των προσώπων που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας, είναι γραπτές, υπογράφονται από τους υποψηφίους, οι οποίοι προτείνουν την υποψηφιότητα τους οι ίδιοι προσωπικά και επιδόθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου τούτου με δικαστικό επιμελητή και μέσα σε εννέα (9) ημέρες μετά τη δημοσίευση του διατάγματος διάλυσης της Βουλής (Π.Δ. 66 ΦΕΚ Α΄ 107/28.08.2015) που αποτελεί την έναρξη της προεκλογικής περιόδου (άρθρο 32 παρ. 1,6 και 31 παρ. 3 του π.δ/τος 26/2012).

Σε κάθε έγγραφη πρόταση και για κάθε υποψήφιο έχουν επισυναφθεί: 1)υπεύθυνη δήλωση εκείνου που προτείνει τον εαυτό του, στην οποία αναφέρεται : α) ο δήμος του Ελληνικού κράτους, στα μητρώα αρρένων ή δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένος ο υποψήφιος, β) το έτος γεννήσεως (για την απόδειξη της ηλικίας των 25 ετών), γ) ότι ο υποψήφιος δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και δεν υπέβαλε ούτε αποδέχθηκε πρόταση υποψηφιότητας σε άλλη εκλογική περιφέρεια (άρθρο 32 παρ. 3 του Π.Δ/τος 26/2012) και γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. για κατάθεση χρηματικού ποσού εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (146,74 ευρώ) (άρθρο 32 παρ. 5 του Π.Δ/τος 26/2012).

Εξάλλου όσοι από τους υποψηφίους είχαν μία από τις ιδιότητες του άρθρου 56 παρ. 1 του Συντάγματος (έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί κλπ.) επέδωσαν μέσα στην ίδια προθεσμία προς τον πρόεδρο του δικαστηρίου αυτού επιπλέον των ως άνω δικαιολογητικών και δήλωση παραιτήσεως από την υπηρεσία και τις θέσεις που κατείχαν, (άρθρο 30 π.δ/τος 26/2012) και δεν έχουν κατά το νόμο αναλάβει την υποχρέωση (όσοι από αυτούς είναι πολιτικοί ή στρατιωτικοί υπάλληλοι) να παραμείνουν στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο (άρθρο 56 παρ. 4 του Συντάγματος) και δεν υπηρέτησαν στο νομό Τρικάλων τους τελευταίους δεκαοκτώ (18) μήνες πριν από τις εκλογές με κάποια από τις αναφερόμενες ιδιότητες στο άρθρο 56 παρ. 3 του Συντάγματος. Τέλος, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο έμμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές, αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξη τους ως υποψηφίων, η οποία (παραίτηση) συντελείται με μόνη τη γραπτή υποβολή της.

Εν προκειμένω η Νικολάου Ζαφειρώ (Ζέφη) του Αποστόλου, καθηγήτρια Θεολόγος, μαζί με την από 06-09-2015 πρόταση υποβολής υποψηφιότητας, που επιδόθηκε στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Τρικάλων, δεν υπέβαλλε ούτε υπεύθυνη δήλωση κατά τον τύπο της δήλωσης του άρθρου 8 του ν 1599/1986 με βάση την οποία να δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της τα κωλύματα του άρθρου 56 του Συντάγματος, αλλά ούτε υπέβαλλε την παραίτησή της από τη υπηρεσία της ως καθηγήτρια θεολόγος και δη δημόσιος υπάλληλος διά της επιδόσεως αυτής στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Τρικάλων πριν από την ημέρα ανακήρυξης των υποψήφιων βουλευτών ήτοι μέχρι την 6η Σεπτεμβρίου και ώρα 24.00 μ.μ σύμφωνα με το άρθρο 30.1 του Συντάγματος.

Συνεπώς, ενόψει και των όσων αναφέρθηκαν στην ανωτέρω νομική σκέψη, η Νικολάου Ζαφειρώ (Ζέφη) του Αποστόλου δεν μπορεί να ανακηρυχθεί υποψήφια για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.
Επομένως, αφού κατά τα λοιπά δεν υπάρχει κάποιο κώλυμα ή ασυμβίβαστο πρέπει να ανακηρυχθούν υποψήφιοι βουλευτές εκείνοι που προτάθηκαν νόμιμα και αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας (άρθρο 33 του π.δ/τος 26/2012).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ υποψήφιοι Βουλευτές της Εκλογικής Περιφέρειας Νομού Τρικάλων για τις γενικές βουλευτικές εκλογές που θα διενεργηθούν την 20η Σεπτεμβρίου 2015, οι κάτωθι:

1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Θεόφιλου (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: ΠΑ.ΣΟ.Κ. & ΔΗΜ.ΑΡ.)
2) ΑΥΓΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευθυμίου (Λαϊκή Ενότητα)
3) ΒΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Αθανασίου (ΟΑΚΚΕ)
4) ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)
5) ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Επαμεινώνδα (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α)
6) ΓΕΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου (Λαϊκή Ενότητα)
7) ΓΙΟΥΒΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου (ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ)
8) ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Χρήστου (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ)
9) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)
10) ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ιωάννη (ΣΥ.ΡΙΖ.Α)
11) ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ του Ματθαίου (ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ)
12) ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευαγγέλου (ΣΥ.ΡΙΖ.Α)
13) ΖΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου (ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ)
14) ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Νικολάου (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α)
15) ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Προκοπίου (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: ΠΑ.ΣΟ.Κ. & ΔΗΜ.ΑΡ.)
16) ΚΑΪΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου (Κ.Κ.Ε.)
17) ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΕΥΘΑΛΙΑ του Ιωάννη Ε.ΠΑ.Μ.
18) ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του Κλεομένη (Κ.Κ.Ε.)
19) ΚΑΠΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παντελή (Κ.Κ.Ε.)
20) ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Γεωργίου (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: ΠΑ.ΣΟ.Κ. & ΔΗΜ.ΑΡ.)
21) ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου (Λαϊκή Ενότητα)
22) ΚΕΡΑΤΖΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αντωνίου (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ)
23) ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α)
24) ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ)
25) ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ζήση (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ)
26) ΛΑΣΠΑ ΔΕΣΠΩ του Κωνσταντίνου (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)
27) ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Στυλιανού (ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ)
28) ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αχιλλέως (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)
29) ΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βαΐου (Λαϊκή Ενότητα)
30) ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΑΡΗΣ του Θωμά (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: ΠΑ.ΣΟ.Κ. & ΔΗΜ.ΑΡ.)
31) ΜΙΣΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ)
32) ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Χρήστου (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)
33) ΜΠΑΚΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ηλία (Κ.Κ.Ε.)
34) ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Νικολάου (ΚΚΕ (μ-λ)   Μ-ΛΚΚΕ)
35) ΜΠΕΚΟΥ-ΜΠΑΛΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ(ΕΦΗ) του Σωκράτη (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: ΠΑ.ΣΟ.Κ. & ΔΗΜ.ΑΡ.)
36) ΝΤΟΥΡΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Νικολάου (Κ.Κ.Ε.)
37) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αποστόλου (ΣΥ.ΡΙΖ.Α)
38) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου (ΚΚΕ (μ-λ)   Μ-ΛΚΚΕ)
39) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου (Ο.Κ.Δ.Ε.)
40) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ)
41) ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου (Λαϊκή Ενότητα)
42) ΠΑΠΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου (ΣΥ.ΡΙΖ.Α)
43) ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ)
44) ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)
45) ΠΡΕΚΑΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αντωνίου (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α)
46) ΠΡΙΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Τριαντάφυλλου (ΣΥ.ΡΙΖ.Α)
47) ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του Δημητρίου (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)
48) ΡΟΖΜΟΥΣ ΚΑΤΑΖΙΗΝΑ του Μπρονισλάβ (Λαϊκή Ενότητα)
49) ΣΑΠΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ιωάννη (ΚΚΕ (μ-λ)   Μ-ΛΚΚΕ)
50) ΣΙΔΗΡΑ ΠΑΡΘΕΝΑ του Σωκράτη (δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος)
51) ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου (ΣΥ.ΡΙΖ.Α)
52) ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδώρου (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)
53) ΤΑΜΗΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)
54) ΤΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του Δημητρίου (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α)
55) ΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στεφάνου (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ)
56) ΤΣΑΛΑ  ΑΡΓΥΡΗ (ΣΥΛΒΙ) του Ευθυμίου (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α)
57) ΤΣΑΤΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Αριστείδη (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)
58) ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ)
59) ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αποστόλου (Κ.Κ.Ε.)
60) ΦΑΜΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: ΠΑ.ΣΟ.Κ. & ΔΗΜ.ΑΡ.)
61) ΦΕΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Χαραλάμπους (ΚΟΙΝΩΝΙΑ)
62) ΧΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Νικολάου (ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ)
63) ΧΟΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)
64) ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ, ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ