Πέμπτη, Σεπτέμβριος 19, 2019
Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ Προγράμματα απασχόλησης για 23.400 ανέργους από τον ΟΑΕΔ

Προγράμματα απασχόλησης για 23.400 ανέργους από τον ΟΑΕΔ

-

ERGASIA

Προγράμματα απασχόλησης και στήριξης της επιχειρηματικότητας για περισσότερους από 23.000 εγγεγραμμένους ανέργους προωθεί τις τελευταίες ημέρες του χρόνου ο ΟΑΕΔ με στόχο να μπει με το δεξί, το 2014. Ή για την ακρίβεια, να μειωθεί κατά τι, έστω και συγκυριακά η ανεργία.

Εκτός από το πρόγραμμα των 7.400 θέσεων απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας πεντάμηνης διάρκειας που τρέχει έως το τέλος της εβδομάδας, προετοιμάζονται άλλα δύο προγράμματα για το νέο έτος που στόχος είναι να καλύψουν από 10.000 θέσεις εργασίας το κάθε ένα. Επίσης, προωθείται άλλο ένα πρόγραμμα για νέους ελεύθερους επαγγελματίες που θα επιχορηγεί επιχειρηματικές προτάσεις, οι οποίες θα βασίζονται στην καινοτομία.

Πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας σε δήμους και περιφέρειες

Το πρόγραμμα πρόκειται να καλύψει 7.400 θέσεις εργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕΔ, μόνο από εγγεγραμμένους ανέργους του Οργανισμού, για τις 7.400 θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης στον τομέα της εκπαίδευσης ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου. Οι αποδοχές για τους ωφελούμενους θα κυμαίνονται από 427 ευρώ (κάτω των 25 ετών) έως 490 ευρώ.

Οι θέσεις στο πρόγραμμα αφορούν καθαριστές /στριες (2.056), βοηθητικό προσωπικό (800), επιστάτες (1.049), τραπεζοκόμους (595), λογοθεραπευτές (80), σχολικούς οδηγούς (50), συνοδούς σχολικών λεωφορείων (50), εργοθεραπευτές (70), σχολικούς νοσηλευτές (90), φυσιοθεραπευτές (60), ψυχολόγους (950) και κοινωνικούς λειτουργούς (1.550).

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχουν όσοι άνεργοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

– μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι επίσης εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

– μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

– νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών)

– μακροχρόνια άνεργοι

– άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται με διαδικασία μοριοδότησης και αναφέρονται με αλφαβητική σειρά σε προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες

3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

4) Ηλικία

5)Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν:

α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,

β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας

γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.

Δεν υποχρεούνται να υποβάλουν ξανά δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στις προηγούμενες δημόσιες προσκλήσεις.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε θέσεις για παράδειγμα σίτισης ή φύλαξης παιδιών. Απευθύνεται σε ανέργους οι οποίοι προέρχονται από οικογένειες χωρίς εργαζόμενο και αποτελεί συνέχεια δύο προηγούμενων προγραμμάτων που κάλυψαν συνολικά 37.948 θέσεις εργασίας. Μαζί με το νέο πρόγραμμα οι θέσεις εργασίας πρόκειται να ανέλθουν στις 45.348, αν και ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 50.000 θέσεις απασχόλησης. Προτεραιότητα δίνεται σε μακροχρόνια ανέργους, νέους σε ηλικία, που ο/η σύζυγος επίσης βρίσκεται χωρίς δουλειά, ενώ ρόλο παίζει και ο αριθμός των ανήλικων τέκνων.

Πρόγραμμα απασχόλησης για νέους έως 29 ετών

Στόχος του προγράμματος είναι να απασχοληθούν 4.000 νέοι άνεργοι στον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για επέκταση του προγράμματος επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών και του αντίστοιχου προγράμματος στον τουριστικό κλάδο. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας οι νέοι που συμμετείχαν στα παραπάνω προγράμματα, θα προσλαμβάνονται από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με τη Πολιτεία να προσφέρει επιχορήγηση των θέσεων εργασίας για έξι μήνες. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ ημερησίως για όσους είναι κάτω των 25 ετών και 18 ευρώ ημερησίως για όσους είναι άνω των 25 ετών. Η επιχορήγηση αποτελεί τμήμα του μισθολογικού κόστους και οι ημέρες ασφάλισης των εργαζομένων μπορούν να είναι έως 25 το ανώτερο.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να έχουν όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει την ευθύνη να εκδώσει την απαραίτητη δημόσια πρόσκληση με την οποία θα καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής των σχετικών αιτήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να μην έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος η επιχείρηση δεν μπορεί να αλλάξει το καθεστώς απασχόλησης τόσο στον επιχορηγούμενο όσο και στο προϋπάρχον προσωπικό, δηλαδή από πλήρη να το μετατρέψει σε μερικής απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής εργασία. Μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προϋπάρχον προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας, όσες μειώθηκε το προσωπικό. Εάν η επιχείρηση έχει ήδη επιχορηγηθεί, θα υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Οργανισμό έντοκα το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στις μειωμένες θέσεις εργασίας. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού η οικειοθελής αποχώρηση και η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης. Κάθε επιχείρηση μπορεί να επιχορηγηθεί το ανώτερο με ποσό 200.000 ευρώ.

Πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 30 – 66 ετών

Το πρόγραμμα πρόκειται να καλύψει 10.000 εγγεγραμμένους ανέργους του ΟΑΕΔ που καλύπτουν το συγκεκριμένο ηλικιακό κριτήριο. Θα επιδοτείται ο μισθός του εργαζόμενου, πρώην ανέργου, αλλά και οι ασφαλιστικές του εισφορές, στα όρια του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΕΕ) δηλαδή έως 486 ευρώ καθαρά, για χρονικό διάστημα που μπορεί να υπερβεί και το ένα έτος. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα να απορροφήσουν μέρος των εγγεγραμμένων ανέργων που είναι κάποιας ηλικίας και μπορεί να βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Προϋπόθεση που θα υπάρχει είναι οι επιχειρήσεις αυτές να μην απολύσουν κανένα εργαζόμενο για όσο θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πρόγραμμα για ελεύθερους επαγγελματίες

Αφορά νέους σε ηλικία ελεύθερους επαγγελματίες και επιδοτεί την ιδέα για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. Το ύψος της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 10.000 ευρώ και η χορήγηση των χρημάτων θα γίνεται σε δύο δόσεις. Βασική προϋπόθεση είναι οι προτάσεις που θα κατατεθούν στον ΟΑΕΔ να εμπεριέχουν το στοιχείο της καινοτομίας για να μπορεί να στηριχθεί έτσι, η νεανική επιχειρηματικότητα. Στόχος του προγράμματος είναι να ενταχθούν σε αυτό έως 2.000 νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί σε όσους ελεύθερους επαγγελματίες λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Πηγή: capital

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

HOTEL KOSTA FAMISSI – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – METEORA

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ψητοπωλείο «Ψηστήρι» στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

Φροντιστήριο Γερμανικών Βασιλική Μπαντέκα – Καραγιάννη

Το Φροντιστήριο Γερμανικών της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΕΚΑ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ανακοινώνει ότι οι εγγραφές ξεκίνησαν και γίνονται: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00 π.μ. εως 1:00 μ.μ. και ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ 6:00 μ.μ. εως 8:00 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα 2432075703 & 6971800353 ή να απευθύνονται στο φροντιστήριο που βρίσκεται...

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Μικροβιολογικό Εργαστήριο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» – Καλαμπάκα

Το νέο Μικροβιολογικό Εργαστήριο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» λειτουργεί στην Καλαμπάκα υπό τη Διεύθυνση του κ. Νικολάου Παπανικολάου σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα εργαστήρια αναφοράς: Βιοϊατρική Αθηνών / In-Vitro / Βιοφόρµα / Mικροανάλυση. Μικροβιολογικό     Αιματολογικό     Βιοχημικό Ανοσολογικό     Ορμονολογικό     Προγενετικός έλεγχος Ωράριο λειτουργίας: • Δευτέρα: 7:00 - 14:00 και 18:00 - 20:00 • Τρίτη:...

Ιατρείο στην Καλαμπάκα και στην Κηφισιά από τον Ψυχίατρο Χρίστο Χ. Λιάπη

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

Άννα Γίδα – Παιδίατρος – Καλαμπάκα

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Αναστασία Πινιάρα – Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...