Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων με επίδομα 3.000 ευρώ

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 25-29 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ 3.000 €

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 1600 ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-29 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων αποφοίτων ΤΠΕ 25-29 ετών θα υλοποιηθεί δια ζώσης ή εξ΄αποστάσεως και περιλαμβάνει:
– παροχή υπηρεσιών ατομικής επαγγελματικής συμβουλευτικής (έξι συνεδρίες),
– παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
– πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και
– πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:
Το πρόγραμμα για ανέργους απόφοιτους ΤΠΕ 25-29 ετών περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 1.000,00 Ευρώ (200 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 2000,00 Ευρώ (400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα).

Το αντικείμενο κατάρτισης του προγράμματος ανέργων αποφοίτων ΤΠΕ 25-29 ετών περιλαμβάνει μία από τις ακόλουθες ειδικότητες:
Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων
Διαχειριστής Δικτύων
Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce
Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
Προγραμματιστής Ανοιχτού Λογισμικού

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι αιτούντες στο πρόγραμμα θα πρέπει:
– Να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους
– να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
– Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
– να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο : Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου (εφόσον υπάρχει).
Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
Βεβαίωση Ανεργίας (τη οποία θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών)
Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr η θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσιο Φορέα η οποία θα απευθύνεται στον ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας) ότι: δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Απολυτήριο ή Πτυχίο σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ