Πράσινο φως για πάνω από 800 προσλήψεις σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ανακοίνωσε ότι πρόκειται να δημοσιεύσει, στο αμέσως προσεχές διάστημα, την προκήρυξη του ΑΣΕΠ που θα περιλαμβάνει τριακόσιες 393 προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ, ταυτόχρονα με την ανάρτηση της Προκήρυξης στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Οι ειδικότητες που θα απασχοληθούν:

1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) – 68 θέσεις

ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής
ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης
ΠΕ Πτυχιούχοι Δασολόγοι
ΠΕ Πτυχιούχοι Πληροφορικής
ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικού Οικονομικού

2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) – 47 θέσεις

TΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) – 278 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

Οι παραπάνω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με μοριοδότηση των υποψηφίων με βάση τα προσόντα τους και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην εγκεκριμένη Προκήρυξη.

Οι προκηρύξεις για τις προσλήψεις στη ΔΕΗ
Αττική (Κερατέα – Λαύριο)
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 11 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, που εδρεύει στο Νομό Αττικής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει αύριο Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν τα Τρόπαια Αρκαδίας και οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας 8 μηνών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Ηλεκτροτεχνικούς Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022.

Τρόπαια Αρκαδίας
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 5 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης του ΥΗΣ Λάδωνα , που εδρεύει στο Νομό Αρκαδίας.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν τα Τρόπαια Αρκαδίας και οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας 8 μηνών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν Μηχανολόγους Μηχανικούς, Υπαλλήλους Γραφείου, Ηλεκτροτεχνικούς και Καθαριστές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022.

Δράμα – Συγκρότημα Νέστου
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Νέστου, που εδρεύει στο δήμο Παρανεστίου του Νομού Δράμας

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας 8 μηνών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανοτεχνικούς, Ηλεκτροτεχνικούς και Εργάτες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022.

Αγρίνιο
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 11 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υδροηλεκτρικών Σταθμών Καστρακίού – Στράτου του Συγκροτήματος Αχελώου που εδρεύει στο Αγρίνιο του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας 8 μηνών.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται για τη ΔΕΗ στο Αγρίνιο είναι οι εξής:

ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί – 2 θέσεις
ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί – 2 θέσεις
ΤΕ Υπάλληλοι Γραφείου – 2 θέσεις
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων – 2 θέσεις
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (Ηλεκτρολόγοι) – 2 θέσεις
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου – 1 θέση
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη ΔΕΗ έως την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022

«Μπαράζ» προσλήψεων στην Πτολεμαϊδα με 260 θέσεις εργασίας
Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) της ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων εξήντα (260) ατόμων μέσω ΑΣΕΠ.

Οι 260 προσλήψεις στη ΔΕΗ θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης.

Στη νέα προκήρυξη ζητούνται συνολικά 26 διαφορετικές ειδικότητες κλάδων Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:
ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
ΠΕ Μηχανικοί Αναλυτές Προγραμματιστές
ΠΕ Γεωλόγοι
ΠΕ Δασολόγοι
ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Μηχανοτεχνίτες
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Ηλεκτροοξυγονοκολλητές
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων – Προωθητήρων και Φορτωτών
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων – Καθολικών Εκσκαφέων
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Ανυψωτικά Περανοφόρα Μηχανήματα Κλαρκ
ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Ηλεκτροτεχνίτες
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων
ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με καδοτροχό
ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων
ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές – Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων
ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές – Οδηγοί Αυτοκινήτων
ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές – Οδηγοί Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων
ΔΕ Οδηγοί Γεωργικών Ελκυστήρων
ΔΕ Φύλακες

Χανιά
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 13 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του κλάδου ΑΗΣ Χανίων, που εδρεύει στην Ξυλοκαμάρα Κεροκούρου του Νομού Χανίων.

Οι προσλήψεις θα γίνουνε με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας 8 μηνών.

Οι ειδικότητες
Οι ειδικότητες που ζητούνται στη νέα προκήρυξη της ΔΕΗ αφορούν απόφοιτους Δευτεροβάθμιας ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Αναλυτικά:

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί – 9 θέσεις
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί – 3 θέσεις
ΥΕ Εργάτες/τριες – 1 θέση
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη ΔΕΗ από σήμερα, Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 έως και τη Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022

ΔΕΗ: 91 προσλήψεις σε 24 νησιά της Ελλάδας
υπαλλήλων για 91 διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε όλα τα νησιά της Ελλάδας.

Οι ειδικότητες των θέσεων απευθύνονται σε μηχανοτεχνικούς, ηλεκτροτεχνίτες σταθμών, μηχανικούς συντήρησης, υπάλληλους γραφείου μεταξύ άλλων.

Οι προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αφορούν 91 άτομα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών, που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα στα νησιά Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Ικαρία, Αγαθονήσι, Χίος, Μύκονος, Δονούσα, Σκύρος, Κύθνος και πολλών ακόμη.

ΔΕΔΔΗΕ: 14 νέες προσλήψεις 8μηνης σύμβασης στο Δήμο Πολυγύρου
Οι ειδικότητες των θέσεων εργασίας αφορούν ηλεκτρολόγους μηχανικούς, λογιστικούς υπαλλήλους, ηλεκτροτεχνίτες δικτύων και χειριστές μηχανημάτων

Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή του Πολυγύρου, ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 έως 26 Πέμπτη Μαΐου 2022.

Οι θέσεις εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ Πολυγύρου
ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (1 θέση)
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (2 θέσεις)
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου) (2 θέσεις)
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (8 θέσεις)
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων (1 θέση)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΟΧ 1/2022. (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ) και να την υποβάλουν: είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Μακεδονίας 5, 63100, απευθύνοντας την στον ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπόψη κ. Ουζουνή Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2371035001) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση A.Ouzouni@deddie.gr .

Νέες προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ Κατερίνης και Κυκλάδων – Δείτε τις θέσεις εργασίας
O Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Κατερίνης και των Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων και 6 αντίστοιχα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Κατερίνης και των Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων και 6 αντίστοιχα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αφορούν συνολικά 12 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονάδας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης / Περιοχή Κατερίνης, που εδρεύει στο Νομό Πιερίας.

Στα νησιά των Κυκλάδων αντίστοιχα οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αφορούν συνολικά 6 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών για τον Υποτομέα Δυτικών Κυκλάδων και ειδικότερα των Υποπρακτορείων Κύθνου, Μήλου, Σερίφου και Κιμώλου

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη 18 Μαΐου έως την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 για την Κατερίνη και έως την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 για τα νησιά των Κυκλάδων.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ