«Καμπανάκι» του Υπουργείου Μεταφορών για τα σιδηροδρομικά έργα

Συστάθηκε επιτροπή με ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και DG REGIO και DG REFORM

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

«Καμπανάκι» του υπουργείου Μεταφορών για τα σιδηροδρομικά έργα. Το υπουργείο προχώρησε στην σύσταση ευρείας επιτροπής, με συγκεκριμένα σχέδια δράσης, για την ολοκλήρωση, αλλά και τον προγραμματισμό των σιδηροδρομικών έργων. Μεταξύ των αντικειμένων της επιτροπής είναι ο οργανωτικός μετασχηματισμός ΟΣΕ -ΕΡΓΟΣΕ.

Η επιτροπή αυτή αποτελείται από στελέχη του υπουργείου, του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, τους JASPERS, αλλά και τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) και τη Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της ΕΕ.

Η επιτροπή αυτή συστάθηκε, όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση, καθώς διαπιστώθηκε η ανάγκη αποτελεσματικού και ρεαλιστικού σχεδιασμού και άμεσης επιτάχυνσης της ωρίμανσης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων σιδηροδρομικών έργων της χώρας, αλλά και λόγω των χρόνιων καθυστερήσεων στην ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου και τη μεγάλη υστέρηση στις απορροφήσεις των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων (ΕΣΠΑ 2014-2020) και τις σχετικές επιστολές από πλευράς ΕΕ (DG REGIO).

Επίσης, εντός του έτους θα πρέπει, αφενός να υλοποιηθεί η αναθεώρηση των Επιχειρησιακών προγραμμάτων της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου και αφετέρου, το 2020 θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός των σιδηροδρομικών έργων και μελετών που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από Ευρωπαϊκούς Ενωσιακούς πόρους τα προσεχή έτη.

Τρεις άξονες θα έχει το Σχέδιο Δράσης της επιτροπής
Το Σχέδιο Δράσης της επιτροπής θα έχει τρεις άξονες, οι οποίοι είναι οι εξής:

–1ος Άξονας: εισήγηση στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τον προγραμματισμό των επενδύσεων, τις χρηματοδοτικές απαιτήσεις, τους μηχανισμούς ωρίμανσης και υλοποίησης σιδηροδρομικών έργων με κατανομή σε χρηματοδοτικά εργαλεία / πηγές, χρονοδιάγραμμα, αξιολόγηση / διαχείριση κινδύνων για το διάστημα 2020-2030.

Με διάκριση στο διάστημα 2020-2023 που θα τροφοδοτήσει την αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, με εισήγηση προς τον Υπουργό υποδομών και μεταφορών.

Αντίστοιχα για το διάστημα 2021-2030 που αφορά στην νέα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ και CEF) που ουσιαστικά θα αποτελέσει και τη βάση για την επικείμενη αναθεώρηση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

–2ος Άξονας: τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την προσαρμογή στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής των σιδηροδρόμων, με έμφαση στην ολοκλήρωση των συστημάτων και γνώμονα τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και της βιωσιμότητας των μεταφορών με έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, καθώς και σε καινοτόμες επενδύσεις και περιβαλλοντικά συμβατές δράσεις.

–3ος Άξονας: τον οργανωτικό μετασχηματισμό ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ, ώστε να δημιουργηθούν ικανές προϋποθέσεις για αναπτυξιακό σχεδιασμό, ορθολογικό προγραμματισμό και αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση σιδηροδρομικών έργων και υποδομών με γνώμονα τη μείωση γραφειοκρατικών και χρονοβόρων ενδο-ομιλικών διαδικασιών, τον εντοπισμό και αντιμετώπιση επικαλύψεων στην άσκηση αρμοδιοτήτων, την εισαγωγή νέων πρακτικών και κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας και διαδικασιών για τη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος άσκησης σιδηροδρομικού έργου.

Το σχέδιο δράσης θα χωρίζεται σε τρεις φάσεις:
-Μέχρι το τέλος Μαΐου 2020, στόχο αποτελεί η διαμόρφωση της λίστας (pipeline) έργων που θα υλοποιηθούν στο διάστημα 2020-2023 και 2021-2030, με αναφορά στις πηγές χρηματοδότησης, το χρονοδιάγραμμα τους και σχέδιο διαχείρισης κινδύνων που ενδέχεται να εμφανιστούν στο στάδιο της υλοποίησης.

-Μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2021, θα καταρτιστεί το σχέδιο του νέου μηχανισμού παραγωγής έργων (οργανωτικός μετασχηματισμός ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ), που θα περιλαμβάνει και σχέδιο μετάβασης σε αυτόν, με γνώμονα την αποτελεσματική υλοποίηση των σιδηροδρομικών έργων και τη βέλτιστη αξιοποίηση της διατιθέμενης ενωσιακής στήριξης.

-Έως τον Δεκέμβριο του 2021, το ανωτέρω σχέδιο του μετασχηματισμού ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ θα έχει ολοκληρωθεί, με τη σύνταξη του συνόλου κανονιστικών και λοιπών κειμένων που απαιτούνται για την εφαρμογή των επιδιωκόμενων αλλαγών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ