Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2020
Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ Νέα απόφαση για τους ελέγχους οχημάτων από ΚΤΕΟ

Νέα απόφαση για τους ελέγχους οχημάτων από ΚΤΕΟ

-

Η απόφαση για τον έλεγχο των οχημάτων από τα ΚΤΕΟ εκδόθηκε μετά από την ανάγκη ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/45/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 3-4-2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους»
Σύμφωνα με την απόφαση ο τεχνικός έλεγχος, που προβλέπει η παρούσα απόφαση, εφαρμόζεται στα οχήματα με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα άνω των 25 km/h, των ακόλουθων κατηγοριών:

– Μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και διαθέτουν έως οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού – κατηγορία οχημάτων M1,

– μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και διαθέτουν άνω των οκτώ θέσεων καθημένων, επιπλέον της θέσης του οδηγού – κατηγορίες οχημάτων M2 και M3,

– μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα έως και 3,5 τόνους- κατηγορία οχημάτων Ν1,

– μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων- κατηγορίες οχημάτων Ν2 και Ν3, ε. ρυμουλκούμενα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, καθώς και ως κατάλυμα προσώπων και έχουν μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων – κατηγορίες οχημάτων Ο3 και Ο4, στ. από τη θέση σε ισχύ της παρούσας τα δίκυκλα οχήματα (μοτοσυκλέτες) κατηγορίας L3e ανεξαρτήτως κυβισμού κινητήρα και από 1ης Ιανουαρίου 2022, δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα -κατηγορίες οχημάτων L4e, L5e και L7e- με κυβισμό κινητήρα άνω των 125 cm³, ζ. τροχοφόροι ελκυστήρες της κατηγορίας Τ5 που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στο δημόσιο οδικό δίκτυο μέγιστης εκ κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h.

Εξαιρούνται:

– οχήματα που κινούνται σε εξαιρετικές περιστάσεις και οχήματα τα οποία ουδέποτε ή σπανίως χρησιμοποιούνται στο δημόσιο οδικό δίκτυο, όπως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος ή οχήματα αγώνων.

– οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις δημοσίας τάξεως και το πυροσβεστικό σώμα. γ. οι τροχοφόροι ελκυστήρες της κατηγορίας Τ5 οι οποίοι χρησιμοποιούνται για αγροτικούς, ανθοκομικούς, δασοκομικούς, κτηνοτροφικούς ή αλιευτικούς σκοπούς μόνο στην ελληνική επικράτεια και κυρίως στο έδαφος που συνδέεται με τις δραστηριότητες αυτές, όπως γεωργικές και δασικές οδοί καθώς και γεωργικές γαίες,

– Πλην των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR), τα οχήματα των υπόλοιπων κατηγοριών, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μικρά νησιά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν σ’ αυτά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου ή Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ). Σ’ αυτή την περίπτωση, η εξαίρεση ισχύει για τις κατηγορίες οχημάτων που δεν ελέγχονται από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου ή τις Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ).

– Ειδικά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού τσίρκων και εμποροπανηγύρεων, με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα έως και 40 km/h, τα οποία κινούνται μόνο στο ελληνικό έδαφος.

Τα οχήματα υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο ανά τα κάτωθι χρονικά διαστήματα:

– οχήματα των κατηγοριών M1, N1 , L3e ανεξαρτήτως κυβισμού κινητήρα, L4e, L5e και L7e με κινητήρα κυβισμού άνω των 125 cm³: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και στη συνέχεια ανά διετία

– οχήματα της κατηγορίας M1 που χρησιμοποιούνται ως ταξί ή ασθενοφόρα, οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, O3 και O4: ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε μία φορά ανά έτος

– οχήματα της κατηγορίας T5 που χρησιμοποιούνται κυρίως στο δημόσιο οδικό δίκτυο για εμπορευματικές οδικές μεταφορές: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και στη συνέχεια ανά διετία

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύουν πρώτα τα dikaiologitika news οχήματα που πρόκειται να ταξινομηθούν ή χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά, υποβάλλονται σε πρώτο υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο πριν την ένταξή τους στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών οχημάτων και έκτοτε μία φορά ανά έτος. Επίσης οχήματα που εκποιούνται ως ανάριθμα από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) ή από άλλο φορέα οχήματα, υποβάλλονται σε πρώτο υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο πριν από την ταξινόμησή τους για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Ανεξαρτήτως της ημερομηνίας του τελευταίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος, είναι δυνατή η υποβολή ενός οχήματος σε τεχνικό έλεγχο πριν τις υποχρεωτικές καθορισμένες ημερομηνίες , όταν τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η οδική ασφάλεια.

Η κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονική επίσπευση είναι δυνατό να προβλεφθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και για τις περιπτώσεις μετά από ατύχημα που επηρεάζει τα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας του οχήματος ήτοι τροχοί, ανάρτηση, ζώνες παραμόρφωσης, συστήματα αερόσακων, σύστημα διεύθυνσης και σύστημα πέδησης, όταν τα συστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας του οχήματος έχουν αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί.

Ο έλεγχος μπορεί ακόμη να περιλαμβάνει την εξακρίβωση αν τα αντίστοιχα μέρη και κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ασφάλειας και περιβάλλοντος που ίσχυαν κατά το χρόνο της έγκρισης, ή κατά περίπτωση, του μεταγενέστερου εξοπλισμού του οχήματος. Οι τεχνικοί έλεγχοι διενεργούνται με τις διαθέσιμες τεχνικές και τον διαθέσιμο εξοπλισμό χωρίς τη χρήση εργαλείων για αποσυναρμολόγηση ή αφαίρεση τμημάτων του οχήματος.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών χορηγούν πιστοποιητικό στους ελεγκτές που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ικανοτήτων και εκπαίδευσης.

dikaiologitika.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Ιατρείο στην Καλαμπάκα και στην Κηφισιά από τον Ψυχίατρο Χρίστο Χ. Λιάπη

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

Συνελήφθη Τρικαλινός για οφειλές προς το Δημόσιο

Συνελήφθη σήμερα (01-04-2014) το πρωί στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων, ένας 43χρονος ημεδαπός για οφειλές προς το Δημόσιο. Ειδικότερα, ο 43χρονος, πρώην επιχειρηματίας, συνελήφθη διότι δεν είχε καταβάλει προς το Δημόσιο οφειλές, ύψους (417.701,20) ευρώ. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών...

Στελέχη της Ν.Δ. επισκέφθηκαν το Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας

Μία ακόμη επίσκεψη στελεχών κόμματος δέχθηκε σήμερα το Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας, με σκοπό τη διαπίστωση και την καταγραφή των προβλημάτων του. Ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Μάνθος Σκύφτας υποδέχθηκε λίγο μετά τις 10.00 τρία στελέχη της νομαρχιακής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της ΝΟΔΕ Μιχάλη Μπαγιώτη, τον Τομεάρχη Υγείας...

Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου θα χοροστατήσει κατά τον Όρθρον, θα τελέσει την Θ. Λειτουργία και θα ομιλήσει εις τον ενοριακόν Ιερόν Ναόν των Οσίων Μετεωριτών Πατέρων. Την Κυριακή το απόγευμα θα χοροστατήσει κατά τον Μέγαν Πανηγυρικόν Εσπερινόν εις την πανηγυρίζουσα Ιεράν Μονήν Ρουσάνου,...

Βίντεο από τη λιτάνευση Εικόνος και Κάρας του Αγ. Βησσαρίωνα στην Καλαμπάκα

Το βίντεο είναι από τη λιτάνευση της ιεράς Εικόνος και της Τιμίας Κάρας του Αγίου Βησσαρίωνα, δια των οδών Βλαχάβα και Τρικάλων στην Καλαμπάκα. Η λιτάνευση ξεκίνησε από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και κατέληξε στην κεντρική πλατεία της Καλαμπάκας, Ρήγα Φερραίου, όπου ευλογήθηκε η Αρτοκλασία και εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της...

Στρατός: Πρόσληψη 2.000 ΟΒΑ και ΕΠΟΠ – Η ανακοίνωση Παναγιωτόπουλου

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Πτέραρχο Χρήστο Χριστοδούλου, τον Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ και τον Αρχηγό ΓΕΑ, Αντιπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Μπλιούμη, επισκέφθηκε ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων Μονάδες του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας στη Σκύρο,...

Κάλαντα από τα παιδιά του κατηχητικού της Διάβας στους δρόμους και στις πλατείες του χωριού [πλούσιο φωτορεπορτάζ]

Με αρχή τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα, καθώς τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν προορίζονται για την αποπεράτωσή του, τα παιδιά του κατηχητικού της Διάβας είπαν σήμερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα στις γειτονιές και στα καταστήματα του χωριού. Έκαναν στάση στη φάτνη και στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, και τραγούδησαν κι εκεί, μεταφέροντας το...

Αλλάζει για τις 17-18 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία διεξαγωής του Enduromania 2016

Ενημερώνουμε φίλους, θεατές, υποστηρικτές, βοηθούς, εθελοντές και συμμετέχοντες για το Enduromania 2016 πως η ημερομηνία διεξαγωγής της, αλλάζει για 17-18 Σεπτεμβρίου. Η πρόβλεψη του καιρού για τις επόμενες ημέρες και για το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Σεπτέμβρη είναι για έντονες βροχοπτώσεις και χαμηλή θερμοκρασία. Ήδη στην περιοχή της Καστανιάς και...

Έβγαλαν γαμήλιες φωτογραφίες 70 ολόκληρα χρόνια μετά τον γάμο τους

Μπορεί το μακρινό 1946 ο Φέρις και η Μάργκαρετ Ρομαίρ να πήγαιναν ακόμα στο Λύκειο, ωστόσο ο έρωτάς τους σύντομα τους οδήγησε στα σκαλιά της εκκλησίας. Δυστυχώς, ουδείς είχε τότε φωτογραφική μηχανή και έτσι δεν κατάφεραν να απαθανατίσουν τις στιγμές του γάμου τους. Σήμερα, μετά από 70 ολόκληρα χρόνια, η εγγονή...