tameteora.gr

tameteora.gr

Μία ακόμη ακύρωση απόφασης του Δ.Σ. Καλαμπάκας

Μία ακόμη ακύρωση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας ανακοινώθηκε σήμερα από τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Ηλία Τσέλιγκα.

Πρόκειται για την με αριθμ. 41/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας «περί αποδοχής αίτησης του Καταραχιά Αναστασίου αναφορικά με την μείωση κατά 20% του μισθώματος του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Παναγίας».

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4071/2012 «Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η μείωση του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώνουν οι δήμοι με συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως την 1η Ιουνίου 2010, κατόπιν σχετικής αίτησης του μισθωτή, στην οποία θα προβάλλονται ειδικοί και ορισμένοι λόγοι και εφόσον το μίσθωμα δεν είναι ήδη χαμηλό σύμφωνα με τις τιμές αγοράς. Το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και οικονομικών συνθηκών της αγοράς και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθώματος που καταβάλλεται. Η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος και δύναται να ανανεώνεται με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ανά έτος, εφόσον συνεκτιμηθούν οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες». Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων.

Επειδή, ως διοικητική πράξη η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ρυθμίζει θέματα για το μέλλον, και επομένως δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται ρητά στην εξουσιοδοτική διάταξη (ΣτΕ 2031/2009). Ως εκ τούτου η ανανέωση της μείωσης του μισθώματος πρέπει να καθορίζεται και να ισχύει από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο και όχι σε χρόνο προγενέστερο της απόφασης αυτής.

Επειδή, περαιτέρω η αναδρομική ισχύς μπορεί να προσδίδεται είτε ρητά στο νόμο ή σιωπηρώς (έμμεσα) όταν δηλαδή από το σκοπό του συνάγεται νομοθετική βούληση περί αναδρομικής ισχύος του, κάτι που δεν προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση της υπό εξέταση διάταξης.

Επειδή, στην υπό εξέταση 41/2017 απόφαση ορίζεται ότι η μείωση του μισθώματος θα ισχύει για το έτος 2016, προσδίδοντας έτσι αναδρομική ισχύ στη μείωση του μισθώματος αφού η απόφαση λήφθηκε στις 20-02-2017.

Επειδή, όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό μέρος της υπό εξέταση 41/2017 απόφασης, η διάρκεια της μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Παναγιάς μεταξύ του Δήμου και του αιτούντα της μείωσης μισθώματος Καταραχιά Αναστάσιου άρχισε στις 18-02-2008 και έληξε στις 18-02-2017. Επομένως, όταν λήφθηκε η απόφαση (20-02-2017) η εν λόγω μίσθωση είχε λήξει και δεν μπορούσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για μείωση του μισθώματος για την
προηγούμενη χρονιά, εξαιτίας της λήξης της μισθωτικής σχέσης και τη μη αναδρομικότητας της μείωσης.

Επειδή, με βάση τα αναλυθέντα ανωτέρω, η αριθμ. 41/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας ελήφθη μη νόμιμα κατά σαφή παράβαση διατάξεων νόμου, επομένως πρέπει να ακυρωθεί όπως επιτάσσουν τα οριζόμενα της παρ.3 (εδ.β’) του άρθρου 225 του Ν.3852/2010.

Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει προσφυγή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Σωκράτους 111- Λάρισα).

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Κι εδώ πρέπει κάποιος να τους επισημάνει ότι όσοι θέλουν πολυθρόνα πρέπει να έχουν και τις κατάλληλες γνώσεις. Διαφορετικά στο καναβάτσο όπως και η τζούφια απόφαση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Διαμαρτυρία Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας

Διαμαρτυρία για τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας

Σε παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτοβάθμια μονάδα υγείας της πόλης μας προχώρησαν σήμερα φορείς και πολίτες. Στην κινητοποίηση πρωτοστάτησαν η Λαϊκή Συσπείρωση και η Ομάδα Γυναικών Καλαμπάκας – μέλος της ΟΓΕ, καθώς και εκπρόσωποι Συλλόγων και Κηδεμόνων σχολείων και απλοί πολίτες.[…]

Περισσότερα »
Γέφυρα Διάβας

Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της γέφυρας Διάβας

Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί η ασφαλτόστρωση του καταστρώματος της γέφυρας Διάβας, που ξεκίνησε χθες Τετάρτη. Έτσι, για να παραδοθεί στην κυκλοφορία απομένει η ολοκλήρωση της τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στη νότια πλευρά για την προστασία των κυκλοφορούντων στη γέφυρα οχημάτων, καθώς και η τοποθέτηση των νέων φωτιστικών σε βάσεις που δημιουργήθηκαν[…]

Περισσότερα »